Oppgangen er drevet av optimisme rundt at det voldsomme børsfallet i dagene etter brexit-avstemningen torsdag var overdrevet.

Telekom- og energisektorene var blant de sterkeste på brede STX Europa 600-indeksen onsdag med en oppgang på 3,7 prosent da Oslo Børs stengte. Dette ble gjenspeilet på Oslo Børs, der Statoil og Telenor steg henholdsvis 3,4 og 3,2 prosent. Yara International-aksjen sluttet opp etter å ha vært negativ store deler av dagen, og gjorde det betydelig svakere enn andre selskaper i materialsektoren.