Ti år etter at finanskrisen slo til for fullt merkes fortsatt ettervirkningene, blant annet i form av rekordlave renter takket være storstilt «pengetrykking» (såkalte kvantitative lettelser) fra verdens sentralbanker.

Samtidig ser det ut til at investorene for lengst har lagt finanskrisen bak seg da rekordnoteringene står i kø på verdens børser. Det til tross for spredte advarsler om både et nytt 1987-lignende børskrasj og snarlig masseflukt fra børsen.

Om ikke advarslene ovenfor skulle være nok, så er nå en av de store «skurkene» for at det gikk så galt som det gjorde under finanskrisen tilbake for fullt. Nemlig såkalte syntetiske CDO-er, også kalt finanskrisens atombomber.

sto syntetiske CDO-er for nesten hele inntektsveksten på 2,6 milliarder dollar (20,7 milliarder kroner) til 12 av verdens største investeringsbanker i første kvartal i år.

Såkalte strukturerte produkter står for nesten hele veksten på 2,6 milliarder dollar i handelsinntekter så langt i år for de 12 største globale investeringsbanker. Syntetiske CDO-er inngår som en del av disse strukturerte produktene, ifølge Wall Street Journal.

– Voldsom jakt på avkastning

En CDO (collateralised debt obligation) er lån (gjeld) som er samlet sammen og gjort om til et salgbart verdipapir, hvor lånene er sikret med pant i for eksempel boliger. En syntetisk CDO inneholder ingen reelle verdipapirer, men i stedet et finansielt instrument som virker som et veddemål på hvordan det går for det virkelige verdipapiret er bundet til. Ofte er innholdet en CDS (credit default swap) som er en forsikring der den som selger forsikringen mottar en premie mot at kjøperen får en erstatning hvis nærmere definerte hendelser inntreffer.

Høres det komplisert ut? Skal man tror Saxo Banks investeringssjef Teis Knuthsen er det ikke sikkert alle investorene heller forstår produktet. Han sier CDO-ens comeback er et gjensyn han gjerne skulle unnvært, selv om det ikke behøver å være et tegn på at et motstykke til finanskrisen er like om hjørnet.

– Det er noe jeg tar med på en listen over bekymringsfulle ting jeg observerer i de markedene jeg beveger meg i. En stigende etterspørsel etter syntetiske CDO-er er også et uttrykk for en jakt på avkastning som er både voldsom og stigende. Og på at investorene kommer lenger ut i avkrokene av markedet hvor det er mindre sannsynlig at de egentlig forstår hva de gjør, sier Knuthsen til danske Finans.(Vilkår)

Bård Bjerkholt kommenterer: Derfor faller boligprisene, og det vil fortsette i 2018
Det er hovedsakelig to ting som forklarer boligprisenes glideflukt. Dagens Næringslivs Bård Bjerkholt forklarer.
01:19
Publisert: