De mange aksjonærene som har sittet med aksjer i banker og forsikringsselskaper gjennom siste ukers børsnedtur fikk onsdag et nytt skudd for baugen. Finanstilsynet vil at de 30 milliarder kronene som etter planen skulle utbetales til aksjeeierne i form av utbytte, holdes tilbake i selskapet.

Etter et svært godt år i 2019, har banker og forsikringselskaper varslet utbyttebetalinger til sine aksjonærer på henholdsvis 20 og ti milliarder kroner iløpet av de neste par månedene. Penger som kunne bøtet på det kraftige kursfallet mange aksjonærer har opplevd på sine aksjer.

«Kan bli påført betydelige tap»

Finanstilsynet medgir at en forbud mot å betale utbytte vil være inngripende, men at et slikt tiltak er nødvendig i lys av den omfattende krisen landet nå er i.

«Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte fremtidige forpliktelser», skriver tilsynet i brevet som er sendt til Finansdepartementet onsdag.

Skadeforsikringsforetakene kan også bli rammet gjennom økte erstatningsutbetalinger, heter det videre i pressemeldingen.

I et brev til Finansdepartementet har Finanstilsynet bedt om en forskrift som krever at banker og forsikringsforetak inntil videre ikke betaler utbytte for 2019.

«Etter Finanstilsynets vurdering er det nå viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Foretakene bør derfor inntil videre ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd», skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

Siden svært mange av selskapenes generalforsamlinger avholdes i mars og april - flere allerede denne uken - hopper Finanstilsynet over høringsrunden og ber Finansdepartementet ta en avgjørelse raskt.

Vil svare raskt

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet sier de vurderer brevet nå.

«Vi vil fatte en beslutning i løpet av kort tid. Utover det har vi ingen kommentar til dette.", skriver hun i en mail.

Ikke behov for forskrift

Bransjeorganisasjonen Finans Norge håper Finansdepartementet sier nei til Finanstilsynets ønske om utbyttekutt.

- Bankene er meget bevisste på sitt samfunnsansvar. Det er ikke et behov for en slik forskrift, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Han mener de norske finansintitusjonene fullt ut er i stand til å selv balansere hensynene mellom å sørge for at de har kapital tilgjengelig for å tåle fremtidige tap, og de forpliktelsene de har overfor eierne.

- I den situasjonen vi er i nå, er det viktigere enn noen gang å sikre transparent og forutsigbarhet også for dem som stiller kapital tilgjengelig for finanssystemet, sier Staavi, og legger til:

- Det er en fare for at man sender et signal til internasjonale kapitalmarkeder om at det står verre til i Norge enn det det gjør ved å fatte dette vedtaket. Sannheten er at Norge har en av Europas mest solide og velkapitaliserte banknæringer.

DNB skulle etter planen betale ut 14 milliarder kroner i utbytte til sine aksjonærer - hvorav 4,8 milliarder kroner til Den norske stat som eier 34 prosent. Banken ønsker ikke å kommentere brevet til Finanstilsynet onsdag morgen, men viser til Finans Norges uttalelse på vegne av bankene.

Stopper utbytte til Mohn og Fredriksen- og Tromsø bymisjon

Sparebank1 Nord-Norge planla å betale utbytte på 550 millioner kroner til aksjonærene. Utbetalingen skulle vedtas av representantskapet torsdag denne uken. Bankens styre sitter i møte i hele dag og avventer nå regjeringens behandling av Finanstilsynets forslag.

- Vi har fått med oss forslaget fra Finanstilsynet, og avventer den politiske behandlingen av dette. Vi vil sende melding til børsen slik vi plikter straks vi vet resultatet av den politiske behandlingen, sier kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge.

Ifølge årsrapporten som ble presentert i februar i år går banken så godt at den har «overflødig kapital». Ledelsen i banken har foreslått å betale ekstraordinært utbytte på 1,50 kroner i tillegg til et utbytte på fire kroner, til sammen 5,50 kroner per egenkapitalbevis.

Trond Mohn og John Fredriksen er gjennom sine selskaper Meteva og Geveran Trading blant de 20 største eierne i banken. Mohn vil få utbetalt ni millioner kroner, Fredriksen 15 millioner kroner og Paretos to fond 35 millioner kroner i utbytte om banken gjennomfører utbetalinger som planlagt.

- Vi har forståelse for at man nå iverksetter de grepene man kan. Dette er dramatisk for egenkapitalbeviseierne, men vi tenker kanskje aller mest på konsekvensene dette har for lag og foreninger og frivilligheten i Norge, sier Loftås.

Sparebank1 Nord-Norge betalte i fjor ut et såkalt samfunnsutbytte på 300 millioner kroner til 1300 prosjekter til frivillige lag og foreninger i Nord-Norge. I år planla banken å dele ut 600 millioner kroner til frivillig sektor i nord.

- Dette er svært dramatisk for frivillig sektor . De vil få adskillige hundre millioner mindre til å drive sin virksomhet, sier Loftås.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.