Europas tusenvis av sider med bankregler og -direktiver er blitt så tyngende å håndheve at de truer tilsynsmyndighetenes evne til å se den reelle risikoen som bygger seg opp i de finansielle systemene.

Slik lyder en advarsel fra Norge og Danmarks finanstilsynssjefer, ifølge Financial Times.

I separate intervjuer med avisen har Morten Baltzersen, leder av Finanstilsynet, og Jesper Berg, leder for Danmarks motpart, kommet med skarp kritikk mot bredden og kompleksiteten i bankreguleringen.

– Den globale finanskrisen i 2008 rettferdiggjorde mer kompleksitet for å fjerne smutthull og for å takle sammenkoblingen av finansinstitusjonene. Over tid har pendelen svingt for mye i retning av kompleksitet, sa Baltzersen.

– Det er for mye, og du risikerer å gå deg vill i detaljene i motsetning til å tenke på hva den reelle risikoen er, argumenterte Berg.

– Banker er ikke uskyldige

Global bankregulering ble revidert i kjølvannet av finanskrisen, mest fundamentalt gjennom Basel III-avtalen, som dramatisk økte bankenes kapitalkrav og gjorde regulatorer langt mer årvåkne med å overvåke risiko. Den siste versjonen av rammeverket har 1626 sider.

EU har nå mer enn 80 finansielle tjenestedirektiver, som også gjelder for EØS-medlemmer som Norge. De inkluderer flere hundre sider med forslag for å implementere de siste Basel-tiltakene i EU-retten.

I eurosonen deles tilsynsbyrden av nasjonale tilsynsmyndigheter og Den europeiske sentralbanken.

Baltzersen mener de komplekse bankreglene har ført til at tilsynsmyndighetene har «færre og færre ressurser til tilsyn, fordi vi må bruke så mye tid på å takle kompleks lovgivning og juridisk krangel om regulering».

Ifølge ham risikerer også tilsynsmyndighetene å ikke identifisere de sanne risikoene i finansielle systemer og markeder, fordi de overvåker så mange regler. Baltzersen mener det svært bindende europeiske regelverket gir «mindre og mindre rom» for regulatorer til å utøve det skjønnet som er nødvendig for godt tilsyn.

– Kompleksiteten har økt mens forsvarlig substans ikke har gjort det, sier han til FT, og peker på EU-vedtaket om å innføre lettelser for bankers utlån til små og mellomstore bedrifter som et eksempel på at kapitalkrav ble «delvis utvannet, noe som er skadelig for finansiell stabilitet».

Berg i Danmark sa at byrået hans på 400 personer ikke kunne føre tilsyn med implementeringen av EUs komplekse regler og samtidig lykkes i sin kjernefunksjon med å ivareta det danske finanssystemet.

Han mener bankene også bærer noe av skylden, siden de har drevet lobbyvirksomhet for ytterligere regler til fordel for deres egen virksomhet.

– Banker er ikke uskyldige her. Alle banker ønsker å ha regulering som passer deres konkurransefortrinn, sier han til FT.

EU svarer

En del av den operasjonelle byrden kommer fra EUs beslutning om å anvende Basel-standarder på tvers av alle bankene, ikke bare de større, slik tilfellet er i USA.

Isabelle Vaillant, direktør for tilsynsregulering og tilsynspolitikk ved European Banking Authority (EBA), som oppretter den felles bankregelboken for EU og EØS, sa at hun ikke så et problem med «overregulering» generelt, men at EBA prøvde å gjøre regler «mer tilgjengelige og fordøyelige» for mindre komplekse og mindre risikable banker.

Baselkomiteen for banktilsyn har også gjennomgått regelverket for å se om det kan gjøres enklere.

En tjenestemann i Europakommisjonen sa at kompleksiteten i reguleringen er «til en viss grad uunngåelig», med tanke på hvor komplisert finans er blitt.

– Vi er klar over den administrative byrden knyttet til regulering, som selvfølgelig må holdes på et mulig minimum. Men dette er kostnaden for å sikre at det finansielle systemet er forsvarlig. EUs regelverk er gjenstand for regelmessig gjennomgang. Om nødvendig vil vi revidere reglene, sa tjenestemannen til FT.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.