Etter å ha solgt unna for store summer da koronakrisen traff for fullt i mars, har norske privatkunder gradvis gjenopptatt handel i både aksje- og rentefond. Det viser statistikk fra Verdipapirfondenes forening.

I alt solgte nordmenn seg ut av rente- og aksjefond for nesten ti milliarder norske kroner i mars. Siden har fondssparerne puttet pengene tilbake – særlig i aksjefond.

Administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening peker på flere grunner til at mange rømte markedet i mars.

– Noen har nok hatt behov for likviditet fordi de har vært permittert, andre tenker kanskje at det har vært utrygt, og av den grunn valgt å innløse. Det ene utelukker ikke det andre, sier han, og tror pengene gikk til annen sparing og forbruk.

Noen har nok hatt behov for likviditet fordi de har vært permittert, andre tenker kanskje at det har vært utrygt, og av den grunn valgt å innløse
Bernt Zakariassen

Imponert over nordmenn

Nå vender altså fondskundene tilbake til markedet. Juni viser en forholdsvis jevn utvikling, med nesten 1,8 milliarder kroner netto tegnet i aksjefond, og 412 millioner i rentefond. Zakariassen mener det har sammenheng med at samfunnet gradvis kommer tilbake til det som minner om en normal hverdag.

– De aller fleste personkunder sparer langsiktig, gjerne gjennom månedlige spareavtaler. I mars var det en del som enten ble nervøse, eller hadde behov for pengene grunnet pandemiutbruddet, og derfor innløste. Nå er situasjonen mer normalisert og nettotegningen tatt seg opp, forklarer han.

Rapporten fra VFF viser også følgende for juni:

  • At det ble nettotegnet verdipapirfond for totalt 15,9 milliarder kroner i juni.
  • Forvaltningskapitalen, det vil si totalsummen av pengene en finansinstitusjon mottar til forvaltning, steg med tre prosent til 1309 milliarder kroner.
  • Personkunder nettotegnet for totalt 2,4 milliarder kroner.
  • Institusjonskunder, det vil si selskaper, kommuner, pensjonskasser og lignende, nettotegnet for totalt 9,3 milliarder kroner.
  • Utenlandske kunder nettotegnet for totalt 2,2 milliarder kroner.

Første halvår sett under ett endte med et nettosalg av verdipapirfond på om lag ti milliarder kroner. Zakariassen roser nordmenns tålmodighet og evne til å spare i fond, til tross for nedgangstider.

– Vi er imponert over at så mange nordmenn ser ut til å ha lest og forstått bruksanvisningen ved langsiktig sparing. De aller fleste sparer jevnt og trutt, både når det er solskinn og når det er uvær som i mars, avslutter Zakariassen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.