Frederik Wilhelm Mohn vil trekke seg ut av selskapet Møgster Mohn Offshore som han eier sammen med Helge Arvid Møgster og familien, ifølge en melding fra offshorerederiet Dof mandag morgen.

Gjennom dette selskapet har Mohn og Møgster-familien vært største aksjonær i Dof over en lengre periode. Sammen kontrollerer de rundt 49 prosent av aksjene i rederiet.

Samarbeider ikke mer

– Møgster Mohn Offshore eide sammen i Dof, og begge parter hadde rett til å løse opp samarbeidet i mai. Det er gjort nå, sier Helge Arvid Møgster.

– Kunne du utdypet hva som er grunnen til at det er gjort nå?

– Det vil jeg kommentere noe særlig mer, sier han.

– Hvordan er ditt forhold til Mohn?

– Vi har ikke noe spesielt samarbeid lenger.

Møgster sier han ikke vet om Mohn ønsket oppsplittelsen for å selge sine aksjer i Dof.

Helge Arvid Møgster.
Helge Arvid Møgster. (Foto: Eivind Senneset)

Det har foreløpig ikke lykkes DN å komme i kontakt med Mohn eller Peretroika-systemet hvor han kontrollerer sine investeringer.

Det siste året har Dof falt 86 prosent på børs. Aksjen handles til 0,59 kroner og rederiet, som nå prises til 180 millioner kroner, har lenge vært i forhandlinger med sine långivere.

Forrige uke solgte Mohn alle sine aksjer i fergerederiet Fjord1 til Sævik-familien. Aksjeposten ble solgt med en premie på rundt 16 prosent for til sammen 877 millioner kroner.

Overrasket Møgster med styre-exit

Sensommeren 2016 skjøt Mohn minst 100 millioner kroner inn i Dof under rederiets refinansiering. Høsten 2017 flyttet Mohn alle sine Dof-aksjer inn i Møgsters heleide Møgster Offshore, hvorpå selskapet ble omdøpt til Møgster Mohn Offshore as. Ikke lenger etter spyttet duoen 400 millioner friske kroner inn i Dof gjennom en rettet emisjon.

I september i fjor trakk Mohn seg imidlertid fra styret i Dof og datterselskapet Dof Subsea med umiddelbar virkning. Det kom som lyn fra klar himmel på hovedaksjonær Helge Arvid Møgster.

– Han sendte mail til meg i går kveld om at han trekker seg i styret i Dof og Dof Subsea, men jeg har ikke fått snakket med ham siden, sa Møgster da.

– Jeg har prøvd å ringe ham, men jeg har ikke fått tak i ham. Han er tydeligvis opptatt, sa han.

Sent i april gikk også Møgster av som styreleder i både Dof og Dof Subsea. Han ble erstattet av Hans Olav Lindal. Rederiet anser det til det beste for selskapet og aksjonærene at han leder styret i en fase med refinansiering av konsernet, ble det opplyst i en melding.

Vil eie 16,45 prosent

Mohns selskap Perestroika kommer til å eie 16,45 prosent av Dof etter oppsplittelsen av selskapet.

Avgjørelsen ventes fullført ved en fisjon hvor Perestroikas eiendeler, rettigheter og forpliktelser, inkludert dens relative eierandel i Dof, blir fisjonert ut i et selskap som er 100 prosent eid av Perestroika.

I dag eies Møgster Mohn Offshore 66,38 prosent av Møgster-familiens Laco as, mens 33,61 prosent eies av Mohns Perestroika as. I en ny melding mandag formiddag fremkommer det at Møgsters Laco har rett til å kjøpe en del av Perestroikas Dof-aksjer for å opprettholde et eierskap på 40,45 prosent av aksjer og stemmeretter i Dof.

Disse aksjene må kjøpes innen 16. juni 2020 til tilsvarende sluttkurs fredag forrige uke, altså 0,59 kroner aksjen.

Avtale med de fleste kreditorene

Offshorerederiet Dof har slitt hardt i kjølvannet av oljekrisen i 2014. Selskapet hadde ved utgangen av fjerde kvartal netto rentebærende gjeld på 21,2 milliarder kroner og har i lengre tid vært i forhandlinger med sine långivere.

Koronakrisen har ikke gjort situasjonen lettere for supply og subsearederiene.

Fredag forrige uke meldte Dof at det har kommet til enighet med kreditorer som representerer 93 prosent av gruppens sikrede gjeld. Avtalen innebærer at selskapet ikke betaler ned hverken gjeld eller renter til og med 30. juni. Unntaket er en kredittfasilitet på 100 millioner gitt til Dof Subsea for å sikre selskapets umiddelbare likviditetsbehov. To av gruppens selskaper i Brasil er også unntatt avtalen.

Kreditorene har gått med på dette for å legge til rette for videre forhandlinger om en restrukturering av det kriserammede selskapet. Noen kreditorer har ikke gått med på avtalen, men heller ikke disse vil få betalt, fremgikk det av børsmeldingen fredag.

Dof fryser betaling av også denne gjelden ut juni, men uten denne gruppen kreditorers samtykke.

«Selv om det ikke kan garanteres, har vi ikke fått noen indikasjoner på at de aktuelle kreditorene vil påberope seg misligholdsbestemmelser i de aktuelle låneavtalene» heter det i meldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.