Oslo Børs vedtok onsdag å ilegge offshorerederiet Oceanteam et gebyr på 1,3 millioner kroner for gjentatte brudd over lang tid på børsforskriften. Ifølge Børsens kommunikasjonssjef, Geir Harald Aase, er dette det høyeste gebyret på lenge.

Som en av de mer garvede forvalterne i det norske aksjemarkedet, har Jan Petter Sissener med stigende undring registrert utviklingen i Oceanteam.

– Det som skjer og har skjedd i dette selskapet er noe av det mest grisete jeg har sett på Børsen på mange år etter all uroen i ledelsen og revisors kritiske bemerkninger. Her burde Børsen gå i seg selv og vurdere om det har sviktet kontrollansvaret. Jeg synes Børsen har forsømt seg. Dette burde kommet før, sier Sissener, som mener at også Økokrim også burde vurdere hvordan ledelsen har opptrådt.

Som DN har skrevet i flere artikler, har offshorerederiet vært styrt av far og sønn, Hessel og Haico Halbesma i over ti år. Revisor KPMG har i de siste årene vært sterkt kritisk til manglende åpenhet om nærstående transaksjoner. Tallene for 2017 er ikke klare, men i 2015 og 2016 tok far og sønn ut honorarer på 23 millioner kroner fra selskapet.

Siden 2016 har to finansdirektører røket ut etter konflikt med ledelsen, og i november trakk KPMG seg som revisor. Fredag besluttet Bergen tingrett at selskapet skal granskes.

Sissener håper nå at en granskning vil avdekke hva som er skjedd i selskapet, og at ledelsen slik kan bli stilt til ansvar.

Advart om strykning

Oceanteam får millionbot blant annet for:

  • Ikke hatt revisjonsutvalg siden 2016
  • Meldt fra for sent om at finansdirektøren fikk sparken i fjor sommer
  • Meldte fra for sent at revisor fratrådte i november i fjor

Børsen har også vurdert om Oceanteam i det hele tatt er egnet til å være notert. Av hensyn til aksjonærer og obligasjonseiere konkluderte Børsen med at selskapet ikke skal strykes av hensyn til aksjonærer og obligasjonseiere, men gir tydelig advarsel om strykning dersom selskapet ikke bedrer praksis.

– Børsen ser svært alvorlig på at selskapet har gjentatte brudd på flere bestemmelser, også over lang tid. Det er lenge siden Oslo Børs har ilagt et så høyt overtredelsesgebyr, oppimot det maksimale, sier Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef ved Oslo Børs.

– Mange av forholdene har skjedd for lenge siden, hvorfor har ikke Børsen reagert tidligere?

– Vi har hatt kontakt om hvert enkelt forhold i lang tid. Så har de imøtekommet noen av forholdene, men har generelt vært svært sene med å reagere og rette opp forhold. Selskapet har også i lang tid vært på Børsens liste over selskaper til særlig observasjon, som er et signal om at investorene må være obs, sier Aase.

Skrekkens eksempel

– Sannelig på tide, sier Roger Nymo, som har ledet aksjonæropprøret i Oceanteam siden i fjor sommer. Fredag fikk han endelig gjennomslag for at Oceanteams transaksjoner med de to hovedaksjonærene, Hessel og Haico Halbesma, skal granskes fem år tilbake i tid.

Nymo mener Børsen burde tatt signalene og reagert mot ledelsen i Oceanteam mye tidligere.

– Da ville vi kritikere blitt tatt mye mer seriøst, og det ville blitt lettere å få en granskning igjennom tidligere. Nå måtte vi vente i over fem måneder, sier Nymo. Han viser til at han og andre har tatt kontakt med Børsen og pekt på en rekke av de forholdene selskapet nå er ilagt gebyr for.

Dette skrekkens eksempelet har fått pågå over lang tid. Jeg håper Børsen innser at de burde reagert raskere, slik at dette ikke kan gjenta seg, sier Nymo. Han håper nå granskningen blir igangsatt så raskt som mulig.

Geir Harald Aase ved Oslo Børs avviser at Børsen har arbeidet for sent, og mener Børsen har gjort jobben sin.

Hessel Halbesma vil foreløpig ikke kommentere gebyret fra Oslo Børs. Han sier i en kommentar at de arbeider intenst med fusjonsplanen, samt med anken over granskning til Bergen tingrett, og vil gi uttalelser på et senere tidspunkt. (Vilkår)

Skal få møkk til å lukte sjokolade
I tillegg vil kandidaten til årets kvinnelige gründer redusere klimautslippene fra landbruket.
01:35
Publisert: