Gjensidige fikk et resultat før skatt på 1,5 milliarder kroner i første kvartal, fremgår det av forsikringsgigantens førstekvartalsrapport fredag morgen. Forsikringsinntektene endte på 8,5 milliarder kroner, mens forsikringsresultatet var på 1,1 milliarder kroner.

Finansresultatet for kvartalet endte på 794 millioner kroner, mot minus 1,1 milliarder kroner året før. Resultatet ble positivt påvirket av oppturen i de globale aksjemarkedene, en svakere krone og lavere kredittpåslag og renter.

– Vi er godt fornøyde med det solide resultatet dette kvartalet, til tross for utfordringene med de vanskelige værforholdene. Utsiktene for vår virksomhet er gode, og jeg er trygg på at vi er på best mulig kurs for å fortsette å levere sterke resultater, sier konsernsjef Geir Holmgren.

Et av de viktigste lønnsomhetsmålene i forsikringsbransjen er det man kaller «combined ratio». Det er en sammenstilling av kostnader og engangsutbetalinger mot forsikringspremier. Jo lavere dette nøkkeltallet er, desto høyere er lønnsomheten. I første kvartal var Gjensidiges combined ratio på 86,9 prosent, som var noe bedre enn ventet og ned fra 88,3 prosent året før.

For 2023 gjentar Gjensidig målene om en combined ratio under 84 prosent, en kostnadsandel under 14 prosent og en egenkapitalavkastning etter skatt på over 20 prosent.

Gjør endringer

Samtidig melder Gjensidige at det endrer organisasjonsstrukturen og konsernledelsen. Det etableres tre nye forretningsområder:

  • Forretningsområdet Privat vil bestå av dagens privatområder i Norge og Danmark, med unntak av skadefunksjoner
  • Forretningsområdet Commercial vil bestå av dagens næringslivsområder i Norge og Danmark, med unntak av skadefunksjoner.
  • Forretningsområdet Skade vil bestå av norske og danske skadefunksjoner

Forretningsområdene Sverige og Baltikum videreføres uten endringer. De respektive landssjefene vil rapportere til konserndirektør for Strategi og konsernutvikling, heter det i børsmeldingen.

Det etableres samtidig tre nye stabsområder. Selskapet har ansatt Siri Langangen som «konserndirektør People», altså HR, mens Vibeke Hansen Lewin er ansatt som «konserndirektør kommunikasjon, merkevare og bærekraft».

Som følge av endringene har Mats Gottschalk valgt å fratre sin stilling som konserndirektør for Danmark, ifølge børsmeldingen.

Ny sjef

– Endringene vil styrke vår evne til å implementere beste praksis på tvers av konsernet, og skjerpe vårt fokus på strategiske initiativer og innovasjon. Vi skal akselerere vår evne til å lede an i et marked som er mer uforutsigbart, og der teknologi og kundebehov endrer seg raskt, sier Holmgren

Dagens rapport er Holmgrens andre som konsernsjef for Gjensidige, etter at han tok over for Helge Leiro Baastad ved årsskiftet.

Rapporten for de tre første månedene i 2023 kommer etter at fjoråret endte med et utbytteforslag på over fire milliarder kroner, da Gjensidige la frem fjerdekvartalstallene sent i januar i år.

Det er Gjensidigestiftelsen som er største eier i Gjensidige Forsikring, med 62 prosent av aksjene. Selskapet prises til 89,1 milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjen har falt 2,8 prosent på Oslo Børs så langt i år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.