– Gjensidige er et utbytteselskap, og vi har som mål å levere et høyt, stabilt nominelt utbytte til aksjonærene våre på regelmessig basis, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige Forsikring i selskapets ferske kvartalsrapport.

Styret i Gjensidige har forslått et utbytte på 7,10 kroner per aksje for 2017. Det betyr at selskapet vil drysse 3,55 milliarder kroner på aksjonærene.

– Vi vil i tillegg dele ut overskuddskapital som ekstraordinært utbytte over tid, sier Baastad.

Men selv om utbyttet øker, falt resultatene for fjerde kvartal, og 2017 samlet.

Svakere enn ventet

Resultatene for fjerde kvartal 2017 som ble offentliggjort fredag viste et resultat før skatt på 1,24 milliarder kroner. Det er ned fra 1,3 milliarder i samme periode året før.

På forhånd var det ventet et resultat på 1,46 milliarder kroner, ifølge TDN Finans.

Selskapets premieinntekter var på 5,97 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 5,69 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016.

– Vi leverer et tilfredsstillende resultat med god kostnadskontroll og fortsatt god konkurransekraft i et marked preget av stadig tøff konkurranse, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

Resultat før skatt for 2017 samlet kom på 5,83 milliarder kroner. Det er lavere enn i 2016 da selskapet fikk et resultat før skatt på 6,14 milliarder kroner.

For 2015 betalte Gjensidige utbytte på totalt 12,40 kroner aksjen etter to ekstraordinære utbyttebetalinger det året.

To større naturskadehendelser

Forsikringsresultatet i kvartalet ble drevet av en premievekst på fem prosent, og ble motvirket av en mindre gunstig frekvensskadeutvikling.

«Dette kan delvis forklares av variasjoner i vinterværet. Storskadeinnslaget var høyere enn i fjerde kvartal 2016, men under det som normalt forventes. Storskadetallene inkluderer to større naturskadehendelser i Norge, som førte til erstatningsutbetalinger på totalt 199 millioner kroner. Avviklingsgevinster var noe høyere enn forventet. Engangskostnader på 66,9 millioner kroner påvirket forsikringsresultatet i fjerde kvartal 2016», skriver selskapet.¨'

Det siste året har Gjensidige steget 20 prosent på Oslo Børs. Hittil i år har aksjen steget 3,10 prosent. (Vilkår)

Dette forventer de av Donald Trumps besøk i Davos
Hør forventningene til den amerikanske presidenten som besøker World Economic Forum i Sveits.
01:54
Publisert: