Laco as, som eies av Møgster-familien på Austevoll utenfor Bergen, fikk i fjor et resultat før skatt på like over 4,3 milliarder kroner i 2021. Det går frem av konsernets ferske årsrapport som ble tilgjengelig mandag kveld.

Dette er mer enn en firedobling fra 2020 da selskapet hadde et resultat før skatt på 912 millioner kroner.

Omsetningen fra aktiviteter særlig innen sjømat endte på 27,3 milliarder kroner i fjor, mot 23,1 milliarder kroner året før.

Samtidig fremgår det av konsernets årsrapport at Møgster-familien tar ut et utbytte på 210 millioner kroner. Dette er 60 millioner kroner mer enn utbyttet på 150 millioner kroner året før.

Det familieeide konsernet Lacos største aktiviteter er eierandeler i børsnoterte Austevoll Seafood. De største eiendelene herunder er Lerøy Seafood, samt en rekke unoterte selskaper.

Venter bedring i år

I årsrapporten skriver styret:

«Driftsresultatet ble negativt påvirket av covid-19 og derved noe svakere enn det man normalt sett hadde forventet, men styret forventer, som i fjor, at konsernets investeringer borger godt for årene som kommer. Selv om Laco as de senere år har lidd store tap på dets investeringer innenfor offshore-bransjen har verdiutviklingen vært god.»

Det er særlig offshorerederiene Dof og Dof Subsea som har gitt store tap de siste årene, men disse eierandelene er fisjonert ut av Laco.

Om den videre utviklingen i konsernet, står det:

«Senere års strategiske forretningsutvikling i porteføljeselskapene sammenholdt med betydelige investeringer gjør at vi i dag har tro på at resultatet inneværende år blir noe bedre enn i 2021.»

Sjømat-milliardær

Laco as er altså der Møgster-familien har samlet sitt eierskap i både noterte og unoterte selskaper. Den største eierposten utgjør i dag rett over halvparten av aksjene i sjømatselskapet Austevoll Seafood, som er notert på Oslo Børs. Selskapet er verdsatt til 22,8 milliarder kroner.

Bladet Kapital anslo i fjor Helge Møgsters private formue til 5,9 milliarder kroner. Han kontrollerer selv 40 prosent av Laco.

Andre viktige eierandeler gjennom Austevoll Seafood er Austral Group i Peru, Foodcorp Chile og fiskeriselskapet Br. Birkeland.

I tillegg eier Laco et skipsverft i Fitjar i Sunnhordland sør for Bergen og en del av tankrederiet Viken Shuttle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.