Hexagon Composites, som lager naturgassbeholdere av komposittmaterialer, har gått som en kule på Oslo Børs, og selv om børskursen er nesten halvert fra sommeren 2014 har aksjen nesten tredoblet seg på Oslo Børs de siste tre årene. En av dem som har vært med på oppgangen er Knut Trygve Flakk, som har vært største aksjonær og sitter som styreleder.