Onsdag kom meldingen om at det internasjonale energiselskapet E. ON og det Euronext Growth-noterte selskapet Horisont Energi har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Selskapet er opp over 50 prosent på Børsen til 100 kroner, til en markedsverdi på 1,6 milliarder kroner.

I forbindelse med avtalen ble det gjort kjent at E. ON skal kjøpe 25 prosent av det norske karbonteknologiselskapet Horisont Energi gjennom en rettet emisjon.

Ifølge en pressekonferanse med selskapets ledelse torsdag fremkommer det at kapitalinnhentingen vil tilføye selskapet 420 millioner kroner i frisk kapital. I tillegg signaliserte det statlige selskapet Enova i desember at det ønsker å bidra med 480 millioner kroner i støtte til selskapets prosjekter.

Spetalen med milliongevinst

I meldingen fra selskapet sto det videre at Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure ASA og andre institusjonelle investorer har forpliktet seg i en periode på seks måneder til ikke å selge noen av Horisont Energi-aksjene de eier i dag, uten at E. ON eventuelt samtykker til dette.

Saga Pure-aksjen var opp 8,5 prosent i 13:30-tiden torsdag.

Spetalen eier indirekte 4,9 prosent av aksjene i Horisont Energi, gjennom sitt eierskap i Saga Pure. I tillegg står Spetalen oppført med et direkte eierskap i energiselskapet på 6,25 prosent. Det gir et totalt eierskap på drøye 11 prosent i selskapet.

Det betyr at Spetalen totalt sett kan bokføre en urealisert gevinst på drøye 50 millioner kroner etter torsdagens himmelferd.

Penger ut 2024

– Horisont Energi har etter emisjonen mot E. ON finansiering nok til å ta investeringsbeslutninger på prosjekter i 2023, og ut hele 2024, minst.

Det uttalte Eidesen i forbindelse med en spørsmålsrunde, etter at det onsdag fremgikk at selskapet har inngått en strategisk samarbeidsavtale for utvikling av ende-til-ende karbonfangst, transport og lagring.

– Vi har etter denne emisjonen, og etter støtten vi mottok fra Enova før jul, en sterk posisjon fremover. Vi vil gjennomføre FEED-studier rundt mars i år, og basert på dette venter vi å ta investeringsbeslutninger tidlig i 2023 for CCS-prosjektene med E. ON, sier Eidesen.

Han forklarer at det viktigste med avtalen med E. ON for Horisont Energi er at selskapet nå får en strategisk partner på laget som komplementerer dagens drift.

– Det å få en solid businesspartner på laget som kan komplementere vår drift er svært viktig for oss. Dette gjør at vi kan skalere opp, sier han.

Eidesen er videre tydelig på at samarbeidet også er komplementært hva gjelder samarbeidet selskapet per i dag har med Equinor og Vår Energi på Barents Blue-prosjektet.

– Med Equinor og Vår Energi gjennomfører vi karbonlagring og transport. E. ON vil derimot stå for karbonfangst og kondensering, så dette er fullt ut komplementært for oss, understreker han.

Hva gjelder hvilket type CCS-teknologi selskapet vil ta i bruk på ulike prosjekter i fremtiden svarer Eidesen at dette vil avhenge av situasjonen og prosjektet.

– Vi sikter mot å være teknologiagnostiske, sier han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.