Det internasjonale energiselskapet E. ON og Euronext Growth-noterte Horisont Energi har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Dette fremgår i en børsmelding fra selskapet.

I forbindelse med avtalen gjøres det kjent at E. ON skal kjøpe 25 prosent av det norske karbonteknologiselskapet gjennom en rettet emisjon.

Ifølge meldingen tilsvarer de 25 prosentene drøye 5,7 millioner Horisont Energi-aksjer. E. ON skal kjøpe aksjene til 65 kroner stykket, og det totale investeringsbeløpet blir da 370,9 millioner.

– Med denne avtalen inngår vi i et langsiktig strategisk samarbeid med E. ON, noe som forankres ved at selskapet går inn med en 25 prosent eierandel i Horisont Energi, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi i meldingen som kom onsdag kveld.

Har sikret seg exit-mulighet

Investor og milliardær Øystein Stray Spetalen er blant eierne, med seks prosent direkte gjennom sitt investeringsselskap og snaue 12 prosent gjennom Saga Pure, fornybarselskapet han kontrollerer. I tillegg sitter Stray Spetalen i Horisont Energis styre.

Stray Spetalen har støttet avgjørelsen om inngåelse av avtale og gjennomføring av emisjonen.

Både Stray Spetalen og de andre aksjonærene har forpliktet seg til å være med videre i minst seks måneder på en betingelse. For hvis kursen overstiger et byks opp til 130 kroner, forbeholder Stray Spetalen og de andre investorene seg retten til å selge. Det tilsvarer en dobling sammenlignet med kursen ved børsslutt onsdag.

Som konsekvens av emisjonen blir investorenes eierposter utvannet.

Gründer Haukelidsæter Eidesen har også sikret seg mulighet til å selge aksjer for å betale formueskatt.

Emisjonen er planlagt gjennomført i slutten av januar 2022.

Karbonfangst-avtale

Den strategiske avtalen med E. ON omhandler utvikling av et europeisk tjenestetilbud for karbonfangst, transport og lagring, samt produksjon og verdikjeder for rent hydrogen og ren ammoniakk.

– E. ON etablerer et komplett tilbud til våre kunder og partnere i dette markedet ved å bli en totalleverandør for deres dekarboniseringsaktiviteter som en del av vår vekststrategi. Det vil gjøre det mulig for E. ON å levere et fullstendig outsourcing-tilbud for dekarbonisering, fra skreddersydd og optimalisert karbonfangst til langsiktig lagring og forsyning av rent hydrogen, sier Patrick Lammers, konserndirektør for drift i E.ON.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.