Videokonferanseselskapet Huddly var en av de store vinnerne som følge av økende bruk av hjemmekontor gjennom koronapandemien.

Nå skal selskapet hente penger i forbindelse med en planlagt notering på Euronext Growth 15. februar, i en emisjon som verdsetter selskapet til 2,96 milliarder kroner.

I den forbindelse skal det selges aksjer for til sammen 767 millioner kroner, i form av nye aksjer og nedsalg fra eksisterende aksjonærer.