Den norske aluminiumskjempen Hydro står midt i dramaet som kan tvinge selskapet til å trappe ned produksjonen – også i Norge.

Nedstengningen av Europa og USA som følge av koronakrisen har sendt europeiske bilfabrikker og anleggsindustri i sparebluss, og Hydros ordrebok er kuttet med 40 prosent.

Onsdag la Hydro frem selskapets nyeste resultater for årets tre første måneder, som fikk Hydro-aksjen til å stige med syv prosent på Oslo Børs. Men Hydro-toppsjef Hilde Merete Aasheim bekrefter at korona-effekten nå rammer selskapet hardere enn tallene for januar, februar og mars reflekterer.

– Det er klart at covid-19 ikke har slått så mye inn i første kvartal ennå. Effekten får vi inn i andre kvartal for fullt, sier Aasheim, som nå har ledet selskapet i knappe ett år etter Svein Richard Brandtzægs avgang i fjor vår.

Det er klart at covid-19 ikke har slått så mye inn i første kvartal ennå. Effekten får vi inn i andre kvartal for fullt
Hilde Merete Aasheim, toppsjef i Hydro

Brandtzægs siste år i sjefsstolen ble preget av miljøkontroverser og produksjonsrestriksjoner i Brasil og et massivt cyberangrep, som begge kostet selskapet dyrt.

Nå står Aasheim overfor større makro-trender som ryster hele aluminiumsindustrien. Som en av de aller største aktørene i det globale aluminiumsmarkedet, rammes Hydro hardt av lavere etterspørsel og en aluminiumspris nær det laveste nivået på fire år.

Utelukker ikke stenging

Nå peker konsernsjefen på ett avgjørende punkt, etter hvert som enkelte bilfabrikker i Europa er i ferd med å åpne:

– Det store usikkerhetspunktet er når etterspørselen kommer tilbake, som gjør at vi får produktsalg: Når begynner folk å kunne tenke seg å kjøpe en bil eller sette i gang et nytt bygg? Effekten av lockdown, at mange er permittert, vet vi fortsatt ikke. Hvis vi ikke har ordre, kan vi ikke fortsette å produsere.

I et møte med Nærings- og fiskeridepartementet 23. mars, diskuterte Hydro risikoen for at produksjonen i Norge kan bli redusert. I et dokument fra møtet heter det at «Det kan også bli nødvendig å iverksette produksjonsendringer og reduksjoner i Norge avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg», og neste punkt; «Tett oppfølging med ansatte og tillitsvalgte».

– Vi kan ikke utelukke det fordi situasjonen er så usikker. Vi må ha fokus på det vi kan kontrollere selv, og jeg er veldig fornøyd med hvordan vi nå jobber med å komme gjennom dette.

– Hvor lenge kan dere fortsette med nåværende lave etterspørsel uten å stenge ned produksjon i Norge?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Vi vil ligge tett på, vi har gjort kraftige tiltak så langt og vil gjøre det også, hvis det blir nødvendig.

Aasheim viser til at analyseselskapet CRU har anslått et etterspørselsfall på 30 prosent for april, mai og juni sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Bloomberg har anslått et fall i etterspørselen på seks prosent for året totalt, hvor det største fallet antas å ha skjedd allerede, i april. Bloomberg-analytiker Andrew Cosgrove sier at aluminiumsmarkedet nå er i stor ubalanse.

– Ved inngangen til året var det forventet at etterspørselen ville øke med to millioner tonn aluminium. Men etterspørselen har falt, og produksjonskuttene hittil dekker bare 20 prosent av overskuddet i markedet.

Ved inngangen til året var det forventet at etterspørselen ville øke med to millioner tonn aluminium. Men etterspørselen har falt, og produksjonskuttene hittil dekker bare 20 prosent av overskuddet i markedet
Andrew Cosgrove, Bloomberg-analytiker

Har permittert 1400

Fremover kutter Hydro kostnader så langt det går.

I Norge har selskapet så langt ikke meldt om permitteringer og nedstengninger, men selskapet har utsatt gjenåpningen av B-produksjonshallen på Husnes smelteverk, som skulle skje første kvartal 2020, til tidligst tredje kvartal.

I tillegg har selskapet gjort disse grepene, som selskapet meldte 2. april:

  • Totalt er rundt 1400 ansatte permittert på grunn av nedstengninger og redusert produksjon i flere europeiske land og i USA.
  • Utbytte til aksjonærene er utsatt på ubestemt tid, mens Hydro-ledelsen avstår fra bonusutbetalinger for 2020.
  • Frys av 25 prosent av gjenværende investeringer for 2020 (capex)

Også analytikere forventer nå at neste kvartal blir verre for selskapet, etter hvert som korona-effekten med lavere etterspørsel av aluminium i europeisk bilindustri og anleggsindustri slår inn i regnskapene for fullt.

– Koronaeffekten blir nok mer synlig i andrekvartalstallene, sier analytiker Truls Engene i SEB.

– Tror det blir verre i andre kvartal, betydelig, og det gjelder nok mange industrier. Er stengt ned noe kapasitet, men lite sett opp mot det som forsvinner av etterspørsel, sier analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto.

Han tror det skal mye til før selskapet vil stenge smelteverk i Norge. Midlertidig stenging av smelteverk koster mye fordi smelteovnene er arbeidskrevende å gjenåpne.

– De norske får mye hjelp av en svak krone og således skal det mye til, sier Sivertsen.

Kraftig valutasmell

Kvartalsresultatene viste et underliggende resultat (ebit) på 2,2 milliarder NOK i det første kvartalet, som var langt over analytikernes forventninger. Hovedårsakene var valutafordeler på grunn av svekket norsk krone og brasiliansk real, tidligere tiltak for kostnadskutt, og økt produksjon.

Samtidig har valutabevegelser også gitt Hydro et enormt tap i motsatt retning:

Hydro hadde netto valutatap på 4,55 milliarder kroner i kvartalet, der mesteparten er såkalt urealisert, men bokføres som tap.

Det er særlig den kraftige kronesvekkelsen mot euro som trekkes frem som forklaring, som påvirker finansielle instrumenter knyttet til norske kraftkontrakter samt valutatap på lån i dollar i Brasil, der også den brasilianske realen har svekket seg.

Til sammenligning hadde Hydro totalt i 2019 negative valutaposter på 1,2 milliarder kroner, og effekten i første kvartal 2019 var positiv med 208 millioner kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.