I løpet av hele Solbergs regjeringsperiode har den norske aluminiumsgiganten Norsk Hydro vært en fast aksje i ektemannen Sindre Finnes’ portefølje, ifølge DNs funn.

Hydro er et av de største delvis statlig eide selskapene i landet.

Ifølge aksjonærregisterets oversikt fra 2014 og ut 2021, kjøpte Finnes stadig flere aksjer i Hydro.