Norsk Hydro driver verdens største raffineri for alumina, den viktigste ingrediensen i aluminium. Ved gigantanlegget Alunorte i delstaten Pará nordøst i Brasil produseres det hvert år hele 5,8 millioner tonn alumina hvert år, mesteparten for eksport.

Nå har Hydro kommet i store vanskeligheter med anlegget.

Delstatsmyndighetene har varslet Hydro om at selskapet må halvere produksjonen ved anlegget, eller motta dagbøter på 500 000 real, eller rundt 1,2 millioner kroner. Bakgrunnen er at det er målt utslipp som har påvirket drikkevannet til flere hundre familier i området.

Selv om det er mange andre industriselskaper i området, knytter myndighetene utslippene til Hydros anlegg, og det er bare Hydro som har fått miljøpålegg.

Uklart når produksjon kan snu

Selve dagbøtene er ikke et stort problem for Hydro, som i fjor oppnådde et resultat på 11,1 milliarder kroner før skatt.

– Vi gjør vårt ytterste for å begrense negative virkninger av denne utfordrende situasjonen for våre ansatte, våre kunder og for våre lokalsamfunn, sier konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg, i børsmeldingen onsdag.
– Vi gjør vårt ytterste for å begrense negative virkninger av denne utfordrende situasjonen for våre ansatte, våre kunder og for våre lokalsamfunn, sier konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg, i børsmeldingen onsdag. (Foto: Johannes Worsøe Berg)

– Det mest alvorlige for oss er å bli pålagt å redusere produksjonen med 50 prosent, sier Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland.

– Hvor alvorlig er det?

– Det må vi se på. Men både for selve operasjonen og økonomisk sett er det veldig alvorlig, sier han.

Informasjonsdirektøren opplyser at Hydro regner med å halvere produksjonen i løpet av onsdag, og dermed unngå bøtene.

Uklare

Ifølge Molland er de brasilianske miljømyndighetene uklare på hva som skal til for at ordren om produksjonskutt skal oppheves.

– Det er ikke tydelig forklart hva som skal til for å reversere pålegget. Men vi fortsetter dialogen med myndighetene for å gjenoppta full produksjon, sier Molland.

– Synes dere pålegget fra miljømyndighetene er for strengt?

– Nei, vi forholder oss til det kravet som er stilt. Det tar vi på alvor.

Bakgrunnen for kravet fra myndighetene er at nivået i dammene av slam fra anlegget har vært for høyt, og at det har vært mindre enn én meter opp til toppen av bassenget, den såkalte fribords-avstanden.

Hydro skriver i en melding til Oslo Børs onsdag at selskapet oppnådde et fribord på én meter allerede tirsdag etter å ha økt pumpe- og vannbehandlingskapasiteten. Det var imidlertid ikke godt nok for miljømyndighetene.

Krangler om utslipp

Som tidligere omtalt i DN bekreftet forrige uke et forskningsinstitutt som er spesialist på offentlig helse, Evandro Chagas-Instituttet (IEC), at det har vært miljøutslipp fra Hydro i Brasil. Det er denne rapporten som har ført til miljømyndighetenes resolutte pålegg.

Ifølge instituttet er det målt store mengder mineraler langt over grenseverdiene og en pH-verdi på 10 i utslippet som har rammet boligområder nær Alunorte. Totalt skal flere enn 400 familier være berørt.

– Dette er ekstremt farlig for alt som er levende. Det som gjør det ekstra graverende er at dette rammer samfunn som lever tradisjonelt av fiske og det ellers skogen gir av avkastning. De bruker vannet som drikkekilde og til rekreasjon, sier Marcelo Lima, som leder undersøkelsen som var igangsatt av påtalemyndigheten i Pará.

Rapporten konkluderer med at utslippene kommer fra Hydros Alunorte-anlegg. Men Hydro benekter at de har hatt utslipp:

– De målingene som er gjort beviser ikke at det har vært utslipp fra oss. Målingene viser høye verdier av enkelte stoffer, både stoffer som ikke finnes hos oss, og stoffer som finnes hos oss og er vanlige i industriproduksjon i området, sier Molland.

– Er det noen andre som står bak forurensningen?

– Det kan vi hverken avkrefte eller bekrefte. Hvor det kommer fra, vet ikke vi. Vi kan bare se på vårt eget anlegg, og at vi ikke har grunn til å tro at det har vært utslipp fra oss i denne perioden, sier han.

Sivilforsvaret satt inn

De lokale miljømyndighetene jobber for å minske skadene for lokalbefolkningen, ifølge myndighetenes egen melding om Hydro-sanksjonen. Blant annet skal sivilforsvaret i tillegg til helsepersonell og sosialarbeidere være satt inn for å kartlegge hvilken innvirkning forurensningen kan ha hatt og hvilke ytterligere tiltak som må settes i gang. Mer enn tusen liter drikkevann skal ha blitt delt ut hittil.

Hydro eier 92,1 prosent av raffineriet.(Vilkår)

Dette var de ulike tunnelalternativene til Stortinget
Valg av innkjøringstunnel har vært med å gjøre byggekostnadene på Stortinget flere hundre millioner dyrere.
01:15
Publisert: