I midten av november la mobil- og telekomselskapet Ice Group frem et forslag til en restrukturering som innebar kapitalinnhenting av 2,5 milliarder kroner. Pengene skulle blant annet brukes til å dekke en betaling på 1,5 milliarder kroner i et forlik selskapet hadde inngått etter en årelang strid om en låneavtale med Goldentree. Resten skulle brukes til utbygging av 5G-mobilnett og andre investeringer.

Det endte med en katastrofal dag for aksjekursen til Ice Group, der mer enn 60 prosent av børsverdiene i selskapet ble fullstendig utradert.

Siden har det vært stille fra telekomutfordreren. Før nå.

Forkaster planen

Torsdag melder Ice at det forkaster den foreslåtte løsningen, men at det er appetitt og tro blant investorene til å få til en alternativ finansiering, herunder en kapitalinnhenting og/eller konvertering av gjeld, eller «en strukturell fusjon».

Siden sist har selskapet engasjert finansrådgivningsselskapet Lazard & Co. Sammen med de andre rådgiverne, DNB Markets og Pareto Securities, har de diskutert den tidligere kommuniserte egenkapitalhentingen med en rekke finansielle og industrielle investorer. Ice Group fremhever at investorene har tatt den nye forretningsplanen og ønsket om å trimme kapitalstrukturen «godt imot». Mange har imidlertid også gitt uttrykk for at de ønsker en alternativ strukturering av kapitalinnhentingen.

Aksjen steg mer enn 20 prosent torsdag.

Ice Groups hovedeier er AI Media Holdings, som er kontrollert av den svært rike britiske-amerikanske og ukrainskfødte Leonard Blavatnik. Hovedeieren har indikert at selskapet ikke vil bidra med mer kapital, men konvertere sin andel av et konvertibelt obligasjonslån i aksjer. Det Kristiansand-baserte investeringsselskapet Rasmussengruppen er nest største aksjonær i Ice. De har indikert at de vil konvertere lån til aksjer.

Låneavtale fortsatt uløst

Ettersom restruktureringen ikke vil skje før 31. desember, går forliksavtalen med Goldentree ut den datoen, opplyses det.

«Selskapet er i diskusjoner med Goldentree om alternative ordninger», skriver Ice, som gjentar at tidspunkt, struktur og størrelse på en eventuell finansiering eller transaksjon er uklart på nåværende tidspunkt.

Ice Group fortsetter å forhandle med investorer og eksisterende interessenter for å komme frem til det Ice beskriver som en «alternativ holistisk rekapitaliseringsplan for virksomheten».

Var forberedt på kursreaksjon

Ice-sjef Eivind Helgaker var helt tydelig på at den foreslåtte transaksjonen ville være godt for selskapet.

– Denne transaksjonen vil skape en bærekraftig kapitalstruktur, med et lavere gjeldsnivå, betydelig forenklet struktur og en mye lavere rentekostnad, sa han til DN i november.

Ifølge ham var de forberedt på en kursreaksjon. Men at Ice Group mer enn halverte seg i verdi den dagen, var ikke et tegn på at investorene hadde mistet tilliten, ifølge toppsjefen.

– Nei, vi har i dag presentert meget solide tall og forretningsplan både på teknisk og kommersiell side og dette vil i kombinasjon med en fundamentalt endret kapitalstruktur både på kort og lang sikt styrke vår posisjon i det norske telekommarkedet, sa Helgaker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.