Investor John Fredriksens investeringsselskap Geveran Trading har investert 376 millioner kroner i det Oslo Børs-noterte inkassoselskapet Axactor og blir dermed største aksjonær i selskapet. 

Samtidig har Fredriksen og Axactor inngått en intensjonsavtale om å opprette et felleseid selskap som skal investere i store gjeldsporteføljer. Partene stiller med 30 millioner euro hver, tilsvarende rundt 280 millioner kroner, i egenkapital til selskapet. I tillegg har Fredriksen gitt en lånefasilitet på 120 millioner euro, tilsvarende rundt 1,1 milliard kroner. 

Det felleseide selskapet vil også søke bankfinansiering på inntil 120 millioner euro. Dermed blir den samlede investeringskapasiteten på rundt 300 millioner euro, som tilsvarer rundt 2,8 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Axactor har gjennomført en rettet emisjon av nye aksjer for 598 millioner kroner, for å blant annet finansiere sitt innskudd i det nye investeringspartnerskapet med Fredriksen. Fredriksen investerte selv i Axactor-aksjer for 376 millioner kroner gjennom emisjonen og blir dermed største aksjonær i inkassoselskapet med 9,96 prosent eierskap. 

Emisjonen ble gjennomført ved å selge 240 millioner nye Axactor-aksjer til en kurs på 2,49 kroner, som er identisk med sluttkurs for Axactor-aksjen fredag.

Skal kjøpe store porteføljer

Investeringspartnerskapet mellom Axactor og Fredriksen skal konsentrere seg om å kjøpe opp gjeldsporteføljer som har en høyere investeringskostnad enn 30 millioner euro.

Oppkjøpene skal foregå i en periode på to år. Etter dette skal selskapet fortsette å forvalte porteføljene.

De to partnerne vil eie like mye av investeringsselskapet og ha like mange representanter i styret. Begge parter vil kunne legge ned veto mot porteføljeoppkjøp

Etter planen skal det felleseide investeringspartnerskapet være operativt fra tidlig i fjerde kvartal i år. Forutsatt endelig avtaleinngåelse får Fredriksens Geveran Trading 130.000.0000 warrants i Axactor som gir rett til å tegne tilsvarende antall aksjer til 3,25 kroner per aksje og med varighet i to år

Axactor skal på egen hånd fortsette å kjøpe opp porteføljer som er på under 30 millioner euro. Det felleseide investeringsselskapet med Fredriksen kan også kjøpe porteføljer på under 30 millioner som Axactor selv ikke ønsker å investere i.

– Strategisk milepæl

Axactor har en eksklusiv avtale om å forvalte og drive inn krav som det felleseide selskapet har i sine porteføljer.

– Dette har vært en viktig strategisk brikke for Axactor, som nå er falt på plass. Vi får med oss en av markedets beste og mest erfarne investorer i dette markedet. Vi øker våre finansielle muskler betydelig, og vi får anledning til å rykke opp i en ny liga, sier Axactor-sjef Endre Rangnes i en pressemelding fra selskapet mandag.

Axactor la frem kvartalstall mandag som viser at selskapet fikk et resultat på 5,2 millioner euro i årets andre kvartal, mot -3,2 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor. Det var ventet et resultat før skatt på 0,6 millioner euro, ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans. (Vilkår)

Siv Jensen lager middag til kollegene sine
Omtrent en gang i uka lager finansminister Siv Jensen middag til kollegene sine. Hun liker å lage nye ting og mener oppskrifter er til for å brytes.
01:40
Publisert: