Ifølge DN er dette såre enkelt, nærmest som å trekke kaniner ut av hatten. Men det er ikke ett enkelt tiltak som kan løse alle konkurranseutfordringene i dagligvaremarkedet. Å innføre et forbud mot prisdifferensiering, som DN synes å mene, kan i verste fall svekke konkurransen og bidra til høyere matvarepriser.

Risikoen ved å innføre et generelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser, er at incentivene til å fremforhandle bedre vilkår kan bli svekket, fordi konkurrentene også vil få den samme fordelen.

Tilsvarende kan leverandørene i mindre grad ønske å gi rabatter, fordi disse også må gis øvrige innkjøpere.

Begge disse effektene kan trekke i retning av høyere innkjøpspriser og høyere priser til forbrukerne – stikk i strid med det vi forsøker å oppnå. Når vi nå vurderer hvilke nye tiltak vi skal innføre, og tro meg – tiltak kommer – må vi være smarte.

Det er verdt å minne om at målet med konkurransepolitikken i dagligvarebransjen er sunn og forutsigbar konkurranse. Dette vil bidra til at forbrukerne får et godt utvalg, og ikke betaler mer for dagligvarer enn de må.

Jeg har bedt Konkurransetilsynet om å vurdere nye tiltak, samtidig som de må ha fullt trøkk på oppfølgingen av Stortingets vedtak.

Kan vi for eksempel senke terskelen for når Konkurransetilsynet kan gripe inn? Er lovverket vårt godt nok?

Finnes det tiltak som kan lette tilgangen til attraktive butikklokaler? Tilgangen til butikklokaler har flere ganger blitt trukket frem som en vesentlig etableringshindring.

Kan virkemiddelapparatet styrkes for å gjøre det enklere for nyetablerte å komme i gang?

Jeg vil også innhente råd fra nye og alternative stemmer. Er det erfaringer fra utlandet vi kan nyttiggjøre oss av? Er det andre fagmiljøer som kan bringe nye tanker inn i debatten?

Jeg vil avholde et seminar om konkurransen i dagligvaremarkedet 10. mai, der vi inviterer inn aktørene, fagfolk, næringskomiteen, medier og andre for å spre kunnskap og skaffe ny innsikt.

Jeg er villig til å vurdere alle nye virkemidler som vil bidra til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet, inkludert inngripende og radikale tiltak. Alle partiene på Stortinget ser ut til å ha et genuint ønske om å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Det gjør meg optimistisk. Dette bør vi klare å få til sammen.

Det er imidlertid viktig at vi ikke forhaster oss, ved å innføre tiltak som kan ha utilsiktede virkninger, og som kan bidra til å begrense konkurransen ytterligere og dermed føre til økte priser og dårligere utvalg for forbrukerne.

Det er fint om DN har rett. Men målet er for viktig til å drive med symbolpolitikk eller tilfeldig politikk. Det vi gjør, må virke. Og som vanlig er jeg utålmodig. Derfor tar jeg sikte på at de første grepene kommer snart.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.