I løpet av de siste 22 handelsdagene er det meldt til sammen 89 innsidehandler i selskapene notert på Oslo Børs, Oslo Access og Merkur. Handlene fordeler seg på 76 kjøp og 13 salg, noe som gir en kjøpsandel på 85 prosent på månedsbasis. Dette er syv prosentpoeng høyere enn for to uker siden, og fem prosentpoeng over kjøpsandelen på årsbasis. Dette viser at innsiderne i de børsnoterte selskapene er positive til å investere egne penger i selskapene de har førstehåndskjennskap til. 

 Aksjene i BW LPG som i mars ble omsatt på over 45 kroner har falt jevnt gjennom våren, og medio juni omsatt ned mot 26 kroner. Flere innsidere mener at bunnen er nær, og at kjøp av aksjer på dagens kursnivå vil kunne gi god avkastning. Så langt i juni har tre innsidere kjøp aksjer for til sammen over 1,6 millioner kroner, og det er selskapets konsernsjef Martin Ackermann som har investert mest. Den 12. juni investerte Ackermann over 1,4 millioner kroner da han økte sin beholdning av BW LPG-aksjer med 33 prosent. I tillegg til konsernsjefen har to andre innsidere kjøpt aksjer for til sammen 288.000 kroner. Dette er de første innsidehandlene i aksjen siden oktober i fjor, og aksjen går fra nøytral til maksimalt positiv basert på innsidehandler. 

Den 21. juni meldte kommunikasjons- og teknologiselskapet Itera at fire innsidere hadde kjøpt aksjer i selskapet. Den som handlet mest var konsernsjef Arne Mjøs, som solgte 625.000 aksjer og inngikk terminkontrakt på kjøp av 1,8 millioner aksjer på kurs 6,41 kroner. Mjøs kontrollerer etter dette nær 22,5 millioner aksjer, tilsvarende 27 prosent av alle aksjene i selskapet. I tillegg til konsernsjefen kjøpte tre direktører aksjer for til sammen 475.000 kroner. Det er dermed mange innsidere som mener at kjøp av Itera-aksjer kan være en god investering, og aksjen scorer nå maksimalt positiv på Investtechs innsiderscore. 

Aksjekursen i Fred. Olsen Energy har siden toppen i starten av april falt over 50 prosent, fra nær 30 kroner til dagens kurs under 14 kroner. Ifølge Kristin M. Olsen, nærstående til primærinnsider, har markedet straffet aksjen for hardt. Den 14. juni kjøpte Olsen 53 000 aksjer på kurs 15,60 kroner, til sammen 827.000 kroner. Ved å øke sin beholdning av Fred Olsen-aksjer fra 30.000 til 83.000 aksjer, viser Olsen at hun anser aksjen som billig priset, og at kjøp på dagens kursnivå kan være en god investering. Kjøpet var første innsidehandel i aksjen siden i fjor sommer, og gjør at aksjen går fra nøytral til positiv på Investtechs innsiderangering. 

 I mai kjøpte konsernsjef i Salmar, Trond Williksen, aksjer i selskapet for cirka 680.000 kroner, og aksjen var positiv på innsidehandler. Den 15. juni solgte imidlertid leder for investorrelasjoner, Runar Sivertsen, alle sine aksjer i selskapet for rundt 520.000 kroner. Mens Williksen altså tror Salmar-aksjer vil være en god investering på sikt, viser Sivertsen at han ikke ser for seg noen snarlig kursoppgang for selskapet. Salget gjør at aksjen nå fremstår som svakt negativ basert på innsidehandler.(Vilkår)