Jan Petter Collier har tjent gode penger på å bygge opp meglerhusgiganten ABG Sundal Collier. Noe av pengene har fått yngle videre i andre investeringer, og familiens private investeringsselskap Sanden as har nå lagt frem et overskudd på 100 millioner kroner for sine investeringer i fjor.

Det er Collier selv som sitter med alle de stemmeberettigede a-aksjene i selskapet, mens barna Petter og Margrethe Collier Høegh deler en eierandel på 90 prosent, men da uten stemmerett. 

Lavere verdiøkning 

Resultatet er svakere enn året før, da investeringene ga et resultat på 137 millioner kroner, som på sin side var det sterkeste resultatet for Sanden siden 2004.

Det er særlig posten for verdiøkning av markedsbaserte investeringer som forklarer tilbakegangen. Denne posten falt til 57 millioner kroner i fjor, fra 89 millioner kroner året før. Mottatte utbytter falt fra 44 til 28 millioner kroner. 

Det er de tunge børslokomotivene som dominerer på listen over Collier-familiens aksjesatsinger, viser DNs aksjonærregister:

  • Ved nyttår hadde Sanden 1,3 millioner aksjer i aluminiumsgiganten Hydro, 500.000 i dagligvarekonsernet Orkla, 41.000 i Kjell Inge Røkkes Aker og 50.000 aksjer i gjødselgiganten Yara.
  • Selskapet hadde 7,5 millioner aksjer, eller fem prosent av aksjene, i forbrukslånsbanken Komplett Bank.
  • Collier-familien eide også en million aksjer i Aker Brygge-eieren Norwegian Property.
  • Sanden hadde dessuten aksjer i seismikkselskapene Polarcus og Seabird Exploration, i riggselskapet Songa Offshore og i oljeserviceselskapet Archer.

80 prosent aksjegevinst

Sandens investeringer var ved nyttår oppført i balansen til totalt 740 millioner kroner. Av dette utgjør aksjer 271 millioner kroner, med en urealisert gevinst på mer enn 80 prosent fra Sanden kjøpte aksjene. 

Obligasjonsporteføljen har falt i verdi fra 134 til 111 millioner kroner fra investeringstidspunktet, mens andre finansielle instrumenter er oppført til 359 millioner kroner, mot en anskaffelseskostnad på 132 millioner kroner.

Dette er investeringer i markedet som kommer på toppen av Sanden og Colliers langsiktige aksjebeholdning i meglerhuset ABG Sundal Collier, som har en markedsverdi på oppunder 200 millioner kroner.

Sanden betalte i løpet av fjoråret ut et tilleggsutbytte på 50 millioner kroner til aksjonærene som gjøres som tilbakebetaling av innbetalt overkurs. 

Egenkapitalen utgjorde 888 millioner kroner ved utgangen av 2016.

«Resultatutviklingen i 2017 vil for det alt vesentlige være avhengig av verdiutviklingen på selskapets verdipapirinvesteringer. Selskapets finansielle stilling må anses som meget god med likvide aktiva, tilnærmet ingen gjeld, og ikke ubetydelige merverdier i balansen, samt en svært god likviditetssituasjon», skriver styret i årsberetningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hyttebilen
Alfa Romeo Stelvio er like egnet som transport til hytta som til operaen i Milano.
00:53
Publisert: