Regnskapet til Umoe-gruppen ble gjort offentlig i Brønnøysundregistrene mandag kveld. Det viser at Jens Ulltveit-Moes konsern var i en svært utfordrende situasjon før koronakrisen slo inn.

Regnskapet avslører at Umoe-gruppen as endte med et resultat før skatt på minus 2,2 milliarder kroner. Årsaken er nedskrivning av selskapets finansielle eiendeler for omtrent den samme summen.

Tapet gjør at Umoe-gruppens egenkapital barberes fra 3,2 milliarder kroner til én milliard kroner ved inngangen av 2020 – før koronakrisen.

I regnskapet kommer det også frem at Umoe as har som en av betingelsene i sin låneavtale med bankforbindelsen DNB forpliktet seg å opprettholde en minimum egenkapitalprosent.

Ved årsskiftet oppfylte ikke Umoe as denne betingelsen, heter det i årsregnskapet.

– Men fordi planen er å tilbakebetale gjelden i løpet av 2020 er denne gjelden klassifisert som kortsiktig i regnskapet, står det.

– Velkjent

DN har vært i kontakt med styreleder og hovedeier Jens Ulltveit-Moe. Han ønsker ikke å kommentere milliardtapet og viser til konsernsjef Jarle Roth.

Umoe-gruppen er hovedaksjonær i datterselskapene Umoe Gas Carriers og Umoe as.

I Umoe as ble resultatet etter skatt på -1,7 milliarder kroner, grunnet nedskrivning av aksjer, samt et tap på 1,2 milliarder kroner i Umoes investering i etanolproduksjon i Brasil og tap knyttet til salget av Rec Silicon asa-aksjene på 298 millioner kroner.

Før jul ble Ulltveit-Moe tvunget til å selge Rec Silicon asa-aksjene av banken. Kjøperen var Kjell-Inge Røkkes Aker.

– Det har vært velkjent at vi har jobbet med omstilling og restrukturering av Umoes portefølje. Det er også velkjent at det har vært utfordringer knyttet til Brasil og Rec Silicon. Tapene i fjor er en konsekvens av de endringene vi gjorde, sier administrerende direktør Jarle Roth i Umoe-gruppen til DN.

Det gjør at Umoes finansielle investeringer – som inkluderer unoterte aksjer og lån til datterselskaper, per 31. desember 2019 utgjorde 1,163 milliarder kroner, mot drøyt 3,2 milliarder kroner året før.

Hardt presset

Umoe-imperiet var altså hardt presset lenge før koronakrisen inntraff.

Men som så mange andre har den rammet Umoe-konsernet hardt. Fra før av er det kjent at det er permittert flere tusen ansatte i Umoe Restaurants, som består over 400 restauranter, hvorav mye franchise: Burger King, Starbucks og Peppes, i tillegg til TGI Friday's, og en rekke andre mindre virksomheter og kjeder.

– Restaurantene gjelder også med tanke på restruktureringene. Vi var kommet langt i en god omstilling da vi kom til februar, og følte vi hadde staket ut en bra kurs og lagt grunnlaget for noe som skulle bli vesentlig bedre. Korona har gått hardt utover oss, det er ingen tvil om det, sier Roth.

Korona har gått hardt utover oss, det er ingen tvil om det
Jarle Roth, administrerende direktør i Umoe-gruppen

I den tilhørende årsberetningen der selskapet gjør rede for året som har gått, blir koronautbruddet adressert.

– Fra 12. mars ble det også dramatiske restriksjoner på restaurantservering i Norge. Dette rammer særlig Umoe Restaurants hardt, men per nå er det uklart hvor lenge og i hvilket omfang, heter det i årsberetningen.

Videre skriver Umoe at det derfor blir umulig å anslå den økonomiske konsekvensen av utbruddet for Umoes datterselskaper.

– Styret er av den oppfatning at den kortsiktige virkningen av koronaviruset for vår restaurantvirksomhet er stor, mens den langsiktige er mer usikker. Styret tror at restaurant- og serveringsbransjen gradvis vil vende tilbake til tilnærmet normalt nivå når smittefaren er over. Det er iverksatt umiddelbare tiltak gjennom permitteringer, stengning av restauranter, investeringsstopp, reforhandling av husleieavtaler etc. for å håndtere situasjonen, heter det i årsberetningen.

Umoe varsler også at koronaviruset og oljepriskrigen skaper ytterligere usikkerhet om verdien og likviditetssituasjonen i en rekke av datterselskapene i Umoe-gruppen.

– Størst risiko knytter det seg til Umoe Restaurants as, hvor en rekke serveringssteder har måttet stenge, og for Umoe Bioenergy S.A. i Brasil som er påvirket av lav oljepris. Konsekvensen av dette er at det må forventes at enkelte av de planlagte restrukturerings- og salgstiltakene blir forsinket og/eller ikke gir de ønskede resultater og at likviditetssituasjonen blir ytterligere forverret, heter det i notene til årsregnskapet.

Inngikk forlik

Nylig kom det også frem at Ulltveit-Moe inngikk et forlik med eiendomsutvikler Terje Tinholt om ærverdige Fornebu hovedgård i Bærum, der Umoe-gruppen har sitt hovedkontor. De to har kranglet siden Tinholt hevdet at han hadde kjøpt Fornebu hovedgård i februar, mens Ulltveit-Moe har ment at det aldri var en avtale på plass. I forrige uke ble det imidlertid kjent at partene har inngått en avtale om salg.

– Det er et faktum. Koronakrisen påvirker mange ting. Utover det har jeg ingen kommentar, sa Jens Ulltveit-Moe til DN i forrige uke.

Fra før av er det kjent at Umoe-gruppen kvittet seg med eierandelen i Sønnico as, samt en eiendom på Risøya, som ble solgt til Aibel as.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.