Den Singapore-baserte investorlegenden Jim Rogers har lenge advart om at det vil komme et kraftig børsfall når verdens sentralbanker trapper ned de kvantitative lettelsene i finansmarkedene. Bankenes tilførsel av penger og likviditet i markedene har gitt børsmarkeder over hele verden ekstra drivkraft og propellert dem til nye rekordnoteringer de siste årene.

Men nå har store sentralbanker, som amerikanske Fed og europeiske ECB, varslet om at festen snart er over og at pengepolitikken vil bli mindre ekspansiv.

I et intervju med finanskanalen Realvision sier Jim Rogers at det kommende børsfallet vil være «forferdelig» og «det verste vi har sett i vår tid». Det skriver finansnettstedet Marketwatch.

– Indeksfond vil falle mer

Rogers advarer om at personer som eier børsnoterte indeksfond (ETFer) vil bli ekstra hardt rammet av det kommende børsfallet, det såkalte «bjørnemarkedet» («bear market»).

– Når børsfallet starter, vil mange personer finne ut at «å herregud, jeg eier ETF-er, og de har kollapset. De har falt mer enn noe annet». Og årsaken til at ETF-ene vil falle mer enn noe annet er at det er dette alle eier, sier Rogers i intervjuet med RealVision tv.

Børsnoterte indeksfond (ETF-er) er blitt svært populære de siste årene fordi de har lave kostnader og følger den generelle markedsutviklingen tett. Ifølge grunnleggende finansteori skal det over tid ikke være mulig å slå markedet, så det å sikre seg markedsavkastningen til en billig penge har vært et uslåelig argument for å investere i ETFer.

En ETF er et passivt forvaltet fond som kun «kopierer» sammensetningen til den indeksen som fondet følger. Alle aksjer som ikke er i en indeks faller dermed utenfor, mens det skapes en høy etterspørsel etter alle aksjer som er i en indeks. Det er nettopp dette Rogers ser på som en fallgruve.

Skeptisk til Rogers advarsel

Den norske finansprofessoren Thore Johnsen slår fast at Jim Rogers har et poeng i sitt resonnement, men han er ikke enig i konklusjonen.

– Dette blir jo et spørsmål om årsak og virkning. Det er mulig at indeksfond har bidratt til en høyere verdsetting for enkelte selskaper, men dette blir bare spekulasjoner, sier Thore Johnsen som er professor emeritus ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Thore Johnsen, professor emeritus ved NHH
Thore Johnsen, professor emeritus ved NHH (Foto: Emil Weatherhead Breistein)

Han understreker at indeksfond er passive og at de i seg selv ikke driver markedet i noen spesielle retning.

– Et eksisterende indeksfond flytter ikke markedet. Men nye fond vil kunne bevege markedet og vil kunne forsterke en eventuell positiv pristrend, og være en momentum-driver i markedet, sier Johnsen

Indeksfond har økt kraftig i popularitet de siste årene, og mange nye aktører har kommet inn i markedet.

Anbefaler fortsatt indeksfond

Thore Johnsen har i lang tid snakket varmt om passiv indeksforvaltning, og han står fortsatt fast ved sine anbefalinger.

– Jeg mener at passive indeksfond er blant de aller beste investeringsalternativene, særlig for småinvestorer. For større investorer ser jeg imidlertid også store muligheter for verdiskaping gjennom aktiv forvaltning, sier Johnsen.

Han mener det er liten grunn til å frykte at indeksfond har skapt en boble i de mest populære aksjene.

– Indeksering innebærer at fondet holder mer på det som stiger og mindre på det som faller. Fondet vil derfor ha en økende andel i de aksjene som stiger. Men fondet kjøper jo ikke aksjer, sier Johnsen.

På samme måte vil passive indeksfond i liten grad kunne være med på å utløse et børsfall.

– Indeksforvaltere sitter passivt og selger seg ikke ut med mindre det er store innløsninger. Og hvis de må selge aksjer gjør de det passivt på tvers av markedet, sier Thore Johnsen.

Gode muligheter i upopulære aksjer

Jim Rogers mener ifølge Marketwatch at det lenge har vært en dårlig bredde i børsoppgangen de siste årene. Noen få populære aksjer har klatret mye, mens mindre, upopulære aksjer har stått stille eller falt i verdi.

Dette kan ifølge Rogers være en mulighet for personer som ønsker å sikre seg mer mot et mulig børsfall.

– Hvis noen kan ta seg tid til å se på aksjene som ikke er i ETFer, må det finnes fantastiske muligheter i disse aksjene, fordi de er helt ignorert, sier Rogers.

– Noen av disse upopulære aksjene må gjøre det veldig, veldig bra. Og det er ingen som kjøper dem fordi det kun er ETFer som kjøper aksjer, legger Rogers til.

Tror på Russland, Kina og jordbruk

Den enorme populariteten til ETFer, særlig i USA, gjør at en betydelig del av aksjehandelen gjennomføres av passive fond som kun etterstreber å kopiere markedet. Når ETFene blir stadig mer innflytelsesrike kan konsekvensen bli at de i stadig større grad kopierer seg selv.

Jim Rogers har ifølge Marketwatch størst tro på oversette og forhatte markeder i årene som kommer. Han trekker frem jordbruksaksjer og det russiske aksjemarkedet som eksempler på dette. Rogers er så fortsatt en stor fan av kinesiske aksjer.

Det hører med til historien at Jim Rogers har advart om et kommende børsfall i lang tid, og at han foreløpig ikke har fått rett.(Vilkår)

Fem ting det er verdt å vite før tyskerne går til urnene
Søndag er det valg i Tyskland. DNs kommentator Kjetil Wiedswang forklarer det tyske valget på to minutter.
02:10
Publisert: