Halvannet år etter debuten i gråmarkedet (NOTC) har Youtube-stjernen Joachim «Noobwork» Haraldsens e-sportslag Heroic Group også fått kjenne på uroen i markedet.

I innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling, som ble avholdt i slutten av juli, ble det opplyst at selskapet «over tid» hadde hatt dialog med en rekke investorer angående innskyting av frisk kapital, men at «usikre rentenivåer, makroøkonomiske forhold og geopolitisk uro» gjorde situasjonen utfordrende.