Granskning i børsnoterte selskaper er ikke dagligdags. Ifølge Oslo Børs er dette første gang siden Opticom ble besluttet gransket for over 12 år siden. Nå har Bergen tingrett avgjort at fem års nærstående transaksjoner mellom Oceanteam og far og sønn som har styrt selskapet i ti år, Hessel og Haico Halbesma, skal granskes.

– Jeg har gått rundt og hatt vondt i magen i et halvt år, så nå føler jeg stor lettelse. Jeg har ingenting personlig imot Halbesma-ene, men har vært aksjonær i Oceanteam i mange år og følte meg lurt. Det var jo tydelig at de puttet penger i egen lomme, ikke i selskapet. Jeg syntes det var skuffende at ingen andre ville ta opp kampen, så på pur f gjorde jeg det selv, ved å kreve granskning, sier Nymo.

Roger Nymo har ledet aksjonæropprøret i Oceanteam, og fikk i dag full støtte i Bergen tingrett.
Roger Nymo har ledet aksjonæropprøret i Oceanteam, og fikk i dag full støtte i Bergen tingrett. (Foto: Javad Parsa)

Lynrask anke

Advokat Jacob Bjønnes-Jacobsen i advokatfirmaet Grette representerer Oceanteam, og få timer etter at kjennelsen fra Bergen tingrett ble mottatt i morges, ga han beskjed til Bergen tingrett om at avgjørelsen vil bli anket.

– Jeg har akkurat kommet inn på kontoret, og har ikke fått lest avgjørelsen, derfor kan jeg ikke kommentere den nå, sier Hessel Halbesma, styreleder i Oceanteam.

Han sier at styret i Oceanteam straks skal ha møte, ikke om kjennelsen, men om et annet tema.

– Jeg kjenner ikke til at avgjørelsen er anket, men har ikke fått åpnet mailboksen ennå, sier Halbesma.

Ikke børsmeldt

Dommer Jarle Ringheim konstaterer i kjennelsen at avgjørelsen er børssensitiv. Først etter klokken 15 fredag, rundt seks timer etter at partene mottok kjennelsen fra Bergen tingrett, ble det sendt børsmelding om saken. Klokken 11:53 ble det derimot sendt ut en børsmelding om at selskapet har inngått en kontrakt, og selskapet er av den grunn en av vinnerne på Oslo Børs fredag.

Oslo Børs vil ikke opplyse om det har vært kontakt med selskapet om kjennelsen.

– Men generelt har selskapet plikt til å melde om innsideinformasjon øyeblikkelig. I en slik sak vil vår rolle være å undersøke informasjonsflyten og om det faktisk er innsideinformasjon, sier Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef ved Oslo Børs.

DN har i flere artikler skrevet om Hessel og Haico Halbesma som har fått ubetalt svært høye konsulenthonorarer som henholdsvis styreleder og konsernsjef de siste årene. I 2016 fikk de utbetalt 23 millioner kroner, det vil si mer enn selskapets underskudd samme år. I 2015 krevde styreleder Hessel Halbesma honorar for 5952 timer, det vil si tre årsverk. Han fikk godtgjort 3042 timer, og hevet da timeprisen til 500 euro, slik at han fikk utbetalt 14 millioner kroner for 2015.

«Fremstår som urealistisk»

I kjennelsen gir Bergen tingrett granskningen i mandat også å kontrollere om det finnes ytterligere nærstående transaksjoner eller avtaler som ikke er omtalt av revisor. Granskningen skal også omfatte styrets og konsernsjefens reiser som er dekket av Oceanteam, og alle former for godtgjørelse til styret og konsernsjefen.

Som DN tidligere har omtalt, var dét den viktigste grunnen til konflikt mellom Oceanteams revisor Anfinn Fardal i KPMG, som endte med at han fratrådte i november. Selskapet er fortsatt uten revisor og står i fare for å bli tvangsoppløst.

Dommer Jarle Ringheim i Bergen tingrett tar i kjennelsen ikke stilling til om det er begått overtramp fra ledelsen i Oceanteam, men konkluderer med at Nymo i tilstrekkelig grad har konkretisert momenter som tilsier at granskning kan besluttes.

Det «etterlater et inntrykk av tvil om det er en markedsmessig timerate som er avtalt. Også̊ omfanget av arbeid, over 3 000 timer i 2015, fremstår som urealistisk», skriver dommeren.

På generalforsamlingen i august fikk Nymo med seg nær en fjerdedel av aksjonærene, men da han la inn stevning i Bergen tingrett sto han alene igjen. For ikke å tape mer, solgte han nesten alle sine 25.000 aksjer, og sto igjen med ti.

– Jeg ble nærmest latterliggjort, og motparten sa jeg måtte betale saksomkostninger. Nå håper jeg at granskningen blir grundig gjennomført slik at vi får fakta på bordet om hva som har skjedd de siste fem årene. Det var det jeg ville, sier Nymo.

Ti aksjer nok

Ifølge kjennelsen har Oceanteam ment at Nymo med ti aksjer ikke kan representere aksjonærene i Oceanteam. Det avviser dommeren tydelig, som legger vekt på at nær en fjerdedel sto bak kravet om granskning i august.

Nymo synes systemet i dag legger altfor mye av ansvaret på en småaksjonær.

– Jeg vil ikke anbefale noen å kreve granskning i et børsnotert selskap. Jeg har vært i limbo, og total uvitenhet i seks måneder. Det hadde vært lettere å selge seg ut og gå videre, men da hadde ingenting skjedd. Jeg håper systemet blir bedre, sier Nymo.

Hverken han eller advokaten hans, Hans Christian Steenstrup i advokatfirmaet Wahl-Larsen, er overrasket over at Oceanteam anker.

– Men at den formidles bare timer etter at kjennelsen ble mottatt, er overraskende. Jeg vet ikke i hvilken grad selskapets bestemmende organer har fått satt seg inn i kjennelsen. Motstanden er mer preget av majoritetsaksjonærenes interesser enn selskapets, sier Steenstrup. (Vilkår)

Dette gjør DNB-forvalteren når markedet faller
Fondet var klar til å kjøpe da det smalt.
02:23
Publisert: