Tirsdag la det norske tek- og elæringsselskapet Kahoot frem en handelsoppdatering for markedet, som viste en organisk vekst i betalende abonnenter på 95.000 fra tredje kvartal, til over 1,1 millioner. Dette tilsvarer en økning på 64 prosent mot samme periode i fjor.

Det er sentralt i Kahoots forretningsmodell å vokse kraftig med gratisbrukere, for så å konvertere så mange som mulig til betalende kunder. Skuffende vekst i dette segmentet har bidratt til kraftige kursfall tidligere.

Veksten i registrerte gratisbrukere fortsatte også, og nådde 30,9 millioner kontoer som har vært aktive de siste tolv månedene.

Kahoot-aksjen åpnet opp over fem prosent, men svingt kraftig gjennom dagen. Ved 12.40-tiden var aksjen omtrent flat.

Bommet på estimater

Kahoot-sjef Eilert Hanoa sier i en melding tirsdag morgen at veksten har vært sterk, selv om kvartalet endte svakere enn forventet. Dette på grunn av økt usikkerhet knyttet til omikron og stengte bedrifter og skoler.

– I dette kvartalet fikk vi betydelig bedret kontantstrøm fra operasjonene, oppnådd i stor grad fordi vi har en skalerbar plattform og et engasjement for brukergenerert, bærekraftig og lønnsom vekst, sier Hanoa.

Analytikerne har merket seg dette.

«Den organiske veksten var lavere enn ventet, med Kahoot, utenom Clever, syv prosent under det som var varslet, som er skuffende. Samtidig er det oppmuntrende å se den sterke veksten i Clever og et høyere antall betalende kunder i business-segmentet» heter det i en oppdatering signert tre av ABG Sundal Colliers analytikere.

Kristoffer Pedersen i Nordea har merket seg det samme.

«Altså mener vi at rapporten ikke bør utløse store kursbevegelser, særlig i lys av det bratte nedsalget i de senere månedene» skriver han tirsdag.

Å bomme på forespeilet resultat er negativt, i lys av tidligere historikk, skriver Kristian Spetalen i Arctic tirsdag morgen:

«Vi venter en volatil aksje i dag, som handler ned før den vender noe opp igjen.»

For 2022 planlegger Kahoot-gruppen å fakturere for 190–200 millioner dollar, altså inntil 1,8 milliarder kroner. Tilsvarende var 138 millioner dollar i fjor, inkludert det oppkjøpte selskapet Clever.

Oppkjøp kaster av seg

Tirsdagens tall er bare en forsmak på den fullverdige kvartalsrapporten som kommer senere, og inneholder ikke mål på omsetning eller resultat. Den dekker imidlertid andre viktige målestokker.

  • Fakturerte inntekter nådde 351 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor, opp 126 prosent målt mot samme periode i fjor. Dette inkluderer Clever, og ville vært 53 prosent uten.
  • For året under ett nådde fakturerte inntekter 946 millioner kroner, en oppgang på 137 prosent mot 2020, inklusive inntekter fra Clever årets siste fire måneder.
  • Årlige gjentagende inntekter (ARR) nådde 1,1 milliarder kroner, opp 122 prosent.

Bredt kursfall

Kahoot er et såkalt vekstselskap, og aksjen verdsettes i stor grad basert på forventninger om fremtidig inntekter. I første halvdel av pandemien var aksjen en av vinnerne på Børs, og i januar i fjor ble den omsatt for 132 kroner for det meste.

Nå omsettes aksjen på 40-tallet, og mer enn to tredjedeler av verdien er barbert bort. Bakteppet for det kraftige fallet er satt i sammenheng med en internasjonal dreining bort fra vekstaksjer, i tillegg til skuffende resultater for andre e-læringsselskaper.

Kahoot har i dag en markedsverdi på rundt 20 milliarder kroner.

Økning i shortsalg

Etter hvert som aksjen har falt, har Kahoot fått mer oppmerksomhet fra de såkalte shortselgerne. Dette er finansaktører som shorter aksjer, det vil si vedder på kursfall.

Veddemålene mot Kahoot økte i forkant av siste kvartalsrapport, og kjente shorter utgjorde totalt 2,11 prosent av selskapets utestående aksjer. Siden da er posisjonene økt til totalt 2,95 prosent, ifølge Finanstilsynets shortregister.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.