Fornybarselskapet Aker Horizons, som ledes av Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Røkke, har store planer om dagen. Selskapet vil hente 4,15 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon og 1,5 milliarder kroner gjennom et konvertibelt obligasjonslån.

Aker Horizons melder at det har mottatt betydelige forhåndsforpliktelser fra ledende norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer og vil gi følgende investorer minst 2,1 milliarder i emisjonen: 400 millioner hver til DNB Asset Management, Folketrygdfondet, Handelsbanken Fonder og Swedbank Robur, samt 500 millioner til Aker Capital.

Totalt vil Aker gjennom Aker Capital tegne seg for to milliarder kroner i emisjonen og det konvertible lånet. Aksjene vil være under såkalt «lock up» og kan ikke selges de første seks månedene.

Verdsettes til 20 milliarder kroner

Aker Horizons skal bruke midlene til å finansiere gigantoppkjøpet av selskapet Mainstream Renewable Power, samt generelle formål.

I forbindelse med den rettede emisjonen skal det utstedes om lag 118 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 35 kroner per aksje. Aker Horizons gir seg selv mulighet til å hente ytterligere 415 millioner kroner gjennom emisjonen ved større interesse, såkalt «greenshoe» på ti prosent.

Tegningskursen på 35 kroner gir selskapet en verdsettelse på nesten 20 milliarder kroner uten opsjonen på å hente 415 millioner kroner. Dette bekreftes av kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker.

Trekker man fra markedsverdien på Aker Horizons eierskap i de tre børsnoterte selskapene Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind og Rec Silicon, vil Aker Horizons være verdsatt til om lag 10,4 milliarder kroner etter emisjonen, uten «greenshoe». Verdien inkluderer Mainstream Renewable Power og de andre satsingene som Aker Clean Hydrogen og Supernode.

Noteres på Euronext Growth

Aker Horizons noteres trolig på Euronext Growth 1. februar, og har planer om å bevege seg inn på hovedlisten til Oslo Børs i løpet av et år.

Aker Horizons har hyret inn flere meglerhus til å bistå med å hente de resterende 2,05 milliardene i løpet av kvelden og natten. Disse inkluderer: ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea Bank, Pareto Securities, Carnegie og SEB.

Onsdag morgen meldte Aker Horizons at det har inngått en avtale om kjøp av Rainpower Holding, tidligere en del av Kværner. Rainpower skal brukes som en plattform for å bygge et neste generasjons teknologiselskap for å optimalisere vannkraftutvikling og drift, ifølge Aker.

I en separat melding kunngjorde Aker også et samarbeid mellom Aker Horizons, Aker Offshore Wind og Statkraft. Sammen skal de se på mulighetene for å samarbeide om utvikling og drift av storskala havvindparker på norsk sokkel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.