Pensjonsselskapet KLP leverte et avkastningsresultat, avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på minus 7,9 milliarder kroner i første kvartal. Derfor trekker KLP 7,9 milliarder kroner fra bufferfondet for å levere den avkastningen selskapet har garantert til sine kunder, ifølge en pressemelding mandag.

Avkastningen var minus 0,75 prosent i første kvartal.

– Tatt i betraktning den markedsutviklingen vi har sett, opplever jeg resultatet som tilfredsstillende, men det er svært turbulente tider. Det var et svært turbulent kvartal, sier konsernsjef Sverre Thornes.

– Det ligger foreløpig ikke an til å bli så mye bedre i andre kvartal?

– Nei, det er helt riktig. Det viser betydningen av å i gode tider bygge soliditet til å møte denne type marked som vi ser nå.

Halvannen måned inn i andre kvartal har verdensindeksen (MSCI) falt rundt ti prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs har falt litt mer enn tre prosent.

Venter ikke kjempekrasj

KLP har flere hundre tusen pensjonskunder gjennom kommuner og bedrifter. Konsernet driver også bankvirksomhet, skadeforsikring og eiendomsvirksomhet. Ved utgangen av kvartalet hadde KLP en forvaltningskapital på 902,9 milliarder kroner.

KLP påpeker at global økonomi er blitt sterkt påvirket av krigen i Ukraina og stigende priser. Det har gitt til dels store fall i aksjemarkedet, og høyere renter.

– For oss er det veldig stor forskjell på om verdifallene skyldes renteoppgang, altså et umiddelbart fall i obligasjonsverdier, eller aksjemarkedsfall. Når obligasjonene faller i verdi, vil vi få høyere inntekter fremover. Vi vil også få plassert nye midler til høyere renter. Alt annet like er høyere rente gunstig for KLPs eiere, hvis du ser på pensjonsordningen, sier toppsjef Thornes.

Det er stor spenning knyttet til hvordan renteøkninger vil slå inn i aksjemarkedet. I USA har teknologiaksjer, målt ved Nasdaq-indeksen, falt rundt 25 prosent siden nyttår. De to andre toneangivende indeksene i USA, verdens viktigste finansmarked, har også gjort tosifrede fall fra sine topper.

Thornes i KLP tror ikke det kommer et kjempekrasj i markedet.

– Renteoppgangen kommer for å dempe økonomien og presset på lønninger og priser. Det kommer sikkert til å være ubehagelig når man bli bremset opp, men det er hele poenget med renteoppgangen. Da kan man ikke utelukke at aksjemarkedet kommer til å reagere negativt, men underliggende går økonomien i verden godt, så et alvorlig krasj oppfatter jeg som mindre sannsynlig, sier han.

Tap på globale aksjer

KLP sprer sin portefølje ut i ulike aktivaklasser som aksjer, obligasjoner, eiendom, utlån og andre finansielle eiendeler.

Ved utgangen av første kvartal var 30,1 prosent av porteføljen plassert i aksjer. Disse investeringene ga samlet en avkastning på minus 3,2 prosent i kvartalet. Investeringer i Norge bidro til å dempe den negative utviklingen.

Avkastningen for KLPs globale aksjer var minus 4,9 prosent. Den norske aksjeporteføljen hadde en positiv avkastning på 4,7 prosent i kvartalet.

KLPs investeringer i anleggsobligasjoner, obligasjoner som holdes helt til forfall, utgjorde 28,4 prosent av porteføljen ved utgangen av kvartalet. Avkastningen målt til amortisert kost var 0,8 prosent i første kvartal.

Ellers ga omløpsobligasjoner en negativ avkastning på 4,6 prosent og eiendom en positiv avkastning på 1,4 prosent i kvartalet.

Mens kunderesultatet endte på minus 7,8 milliarder kroner, var selskapets resultat etter skatt på 388 millioner kroner, opplyses det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.