Mens de fleste hadde oppmerksomheten rettet mot høringen av tidligere FBI-sjef James Comey, tok Representantenes hus et steg i retning av å innfri et av president Donald Trumps valgløfter – å lempe på den omfattende reguleringen av amerikansk finanssektor. 

Med 233 mot 186 stemmer vedtok representantene torsdag den såkalte Financial Choice Act, et lovforslag som vil fjerne viktige deler av reguleringene som bidro til kraftige innstramninger for finansbransjen etter krisen i 2008.

– Dette lovforslaget tøyler Dodd-Frank og gir den regulatoriske lettelsen bankene så desperat trenger, sa lederen av Representantenes hus, Paul D. Ryan, torsdag, ifølge The Business Insider

Fredag ettermiddag norsk tid sendte Trump ut en gratulasjon til republikanerne i Huset. Samtidig gjør han det klart at han mener reverseringen av Dodd-Frank vil bidra til økt vekst i økonomien. 

Fed-topp om Trumps bankreform-planer: «Svært farlig»

Mener reguleringene har dempet veksten

Den såkalte Dodd Frank-loven er på 2300 sider, og president Donald Trump var rask med å love å liberalisere disse reguleringene.

Republikanere har argumentert for at en mindre omfattende regulering vil gjøre det enklere for bankene å bidra til økonomisk vekst, gjennom utlån. 

Mannen bak The Financial Choice Act, leder for finanskomiteen i Representantenes hus Jeb Hensarling har på sin side kalt Dodd-Frank et «byråkratisk mareritt», som har holdt bankene tilbake og medvirkett til «den svakeste, mest langsomme og lunke gjeninnhentingen i historien», ifølge The Financial Times.

The Financial Choice Act legger nå opp til flere viktige endringer: 

  • Erstatte risikovektet egenkapital med et såkalte leverage ratio, et krav om egenkapital i forhold til eiendeler, uten risikovekting. Det settes til ti prosent. 
  • Fjerne «The Fiduciary Rule», en regel som slår fast at finansielle rådgivere og selgere skal anbefale de produkter og løsninger som tjener kunden best. 
  • Oppheve Volker-regelen, som hindrer banker i å spekulere på egen regning og dermed sette kundenes innskudd på spill.
  • Gjøre store endringer i The Consumer Protection Bureau, byrået som har som oppgave å beskytte forbrukernes interesser. 
Donald Trump vil nedskalere Dodd-Frank-loven dnPlus

Vil trolig skape vekst, men øker samtidig risikoen

Lovforslaget sendes nå til behandling i Senatet. 

– Dersom dette lovforslaget skulle gå igjennom, vil det nok gi grunnlag for vekst, men det øker samtidig risikoen for at det nok en gang kan gå galt, sier makroøkonom Knut Anton Mork i Carn Capital og professor II ved NTNU.

Han mener at Dodd-Frank-lovene har bidratt til å skape et langt sunnere finanssystem. 

– Reguleringene som ble innført etter finanskrisen har vært stenge, og de har bidratt til at USA har fått en fungerende finansbransje. Det forstemmende med dette forslaget er at det slipper ting løs igjen, sier Mork. 

– Lovforslaget er et forsøk på å stabilisere finansmarkedene til lavere kostnader, men jeg mener forslaget er ugjennomtenkt, sier Mork. 

Han tror imidlertid ikke at forslaget når så mye lenger. 

– Jeg tror det har tilnærmet null sjanse til å gå igjennom i Senatet, sier Mork.

Det er stor motstand mot å endre finanslovene, både fra demokrater og fra flere republikanere. Nå setter også lobbyistene inn støtet, og vil argumentere mot å lempe på finansreguleringen. 

Mork tror heller ikke at lovforslaget vil bli prioritert i Senatet. 

Knut Anton Mork er tidligere sjeføkonom i  Handelsbanken.
Knut Anton Mork er tidligere sjeføkonom i  Handelsbanken. (Foto: Mikaela Berg)

Symbolsk seier

Selv om the Financial Choice Act er omstridt, var gårsdagens avstemning en symbolsk seier for Trump, sier Mork. 

– Det kan brukes som propaganda om at ikke alt går galt for presidenten, og for å få oppmerksomheten bort fra etterforskningen av Trump og fra den interne uenigheten i det republikanske partiet, sier Mork. 

– Men noe mer enn det blir det ikke til, tror Mork. 

Tror «sjansen» er over for denne gang 

Det norske hedgefondet Sector Asset Management øynet muligheter for gode investeringer da Storbritannia stemte for å forlate EU og Donald Trump ble valgt til president i fjor. Fondets forvalter Peter Andersland gikk da for en strategi om å blant annet investere mer i amerikanske banker. I februar la han blant annet vekt på at dersom Dodd-Frank ble nedskalert eller fjernet ville det, alt annet likt, være bra for sektoren. 

– Hva betyr det for den amerikanske banksektoren at Huset har stemt igjennom the Financial Choice Act? 

– Jeg tror ikke det har så stor praktisk betydning, det er ikke her skoen trykker. Utfordringen er likviditetskravene, sier Andersland. 

Han er en av grunnleggerne bak Sector Asset Management.

 Har du fortsatt troen på amerikanske banker? 

– Jeg reduserte posisjonene i mars. Det ser ut som kredittsykelen er over for denne gang i USA, sier Andersland, og viser til en økning i konkurser, tapsavsetninger og lavere utlånsvekst, samtidig som Fed sender signaler om at kvantitative innstramminger kommer. 

– Det er vanskelig å se effekten av dette. Det vil si, det er ikke positivt, men det er vanskelig å si hvor negativt det. Risk/reward er således dårligere for amerikanske banker etter den betydelige oppgangen siden ifjor sommer, sier Andersland. 

Risk/reward er et uttrykk for forventet avkastning i forhold til hvilken risiko en investor må ta for å oppnå avkastningen. 

S&P500s indeks over amerikanske banker har falt 2,33 prosent hittil i år, mens den det siste året har steget 28,51 prosent. 

Dow Jones indeks over amerikanske banker har falt 0,44 prosent hittil i år, mens den har steget 29,76 prosent det siste året. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nato-sjefen: – Terror har blitt en alvorlig trussel for oss alle
Jens Stoltenberg turnerer Amerika for å bygge opp det Donald Trump river ned.
01:44
Publisert: