Kongsberg Automotive, med en markedsverdi på 700 millioner kroner, har de siste to ukene tidvis vært omsatt mer enn Equinor, DNB og Telenor på Oslo Børs.

Selskapet er i en svært presset situasjon. Det leverer deler til bilbransjen, som er i fritt fall om dagen, og hentet før helgen inn 700 millioner kroner i en kapitalutvidelse der kursen ble satt så lavt som ti øre, og det skal trykkes syv milliarder nye aksjer. Den kraftige utvanningen sendte aksjekursen i et stup fredag.

Kongsberg Automotive har slitt med å få på plass pengene, som egentlig skulle være på plass før 30. april. Selv om interessen var sterk fra potensielle investorer, etterspurte enkelte av dem mer tid for «bedre å forstå Kongsberg Automotive», ifølge selskapet. På det tidspunktet hadde aksjekursen til Kongsberg Automotive falt 87 prosent i år.

Mens selskapet har jobbet med å få inn friske penger, har aksjen svingt kraftig på Oslo Børs – og vært blant de mest omsatte aksjene.

30. april steg aksjen brått 36 prosent og kursoppgangen fortsatte de neste dagene. Frem til 8. mai steg aksjen nesten 150 prosent. Forrige fredag tok det brått slutt. På ekstremt høye volumer steg aksjen først 48 prosent på under to timer, før den stupte og endte dagen flatt. De to neste dagene falt aksjen rundt 30 prosent.

De siste to årene har det i snitt vært omsatt 3,2 millioner Kongsberg Automotive-aksjer hver dag. Nå har det tatt helt av. Bare i mai er det hver dag omsatt i snitt 90 millioner aksjer. Noe av dette skyldes at aksjekursen har falt, og at investorer som vil handle aksjer for en bestemt sum, handler poster på flere aksjer enn før.

De store kursbevegelsene og det høye handelsvolumet, har imidlertid vekket oppsikt.

Har du tips til DNs journalist? Kontakt oss på jonas.christensen@dn.no eller gjennom vår krypterte tips-tjeneste.

Kjører karusell

– Jeg mistenker at det er noen litt større privatinvestorer som finner konkursaksjer og kjører karusell med dem hele dagen og lurer inn masse folk i tivoliet sitt, sier daytrader Svend Egil Larsen.

Larsen er kjent fra robothandelsaken hvor han først ble dømt for kursmanipulasjon mot en aksjerobot i 2007/2008, men senere frifunnet av lagmannsretten. Høyesterett forkastet anken.

På Twitter har Larsen antydet at det er svenske investorer som står bak rallyet i Kongsberg Automotive.

– De lager en kunstig aksjekurs i forhold til det fundamentale. Du legger inn store kjøpsordre med det formål om å øke kursen eller selge, sier han.

– Jeg synes det er veldig usunt for et marked som Oslo Børs. De som blir sittende med aksjene er folk som ikke vet hva de holder på med og som har kjøpt fordi kursen går. Det er ikke noe fundamentalt bak oppgangen, sier Larsen, som tror investorene på langt vei er ute av aksjen.

En daytrader er en som handler store volumer både «long» og «short» for å utnytte prisforskjeller i løpet av dagen.

– Vi ser ikke på noen som helst måte på Kongsberg Automotive som en konkurskandidat. Hvis andre gjør det, får de stå for sine egne kommentarer. Vi ser på oss selv som en sunn bedrift som trenger likviditet for å komme gjennom koronakrisen, som har medført ekstreme reduksjoner i omsetningen vår og for den saks skyld hele bilindustrien. Med vår planlagte emisjon tror vi at vi er en attraktiv investering, sier administrerende direktør Henning Jensen i Kongsberg Automotive.

Kan være brudd på loven

Å legge inn en rekke fiktive ordre er kjent som «layering». I praksis foregår det slik:

La oss si at du ønsker å selge 1000 aksjer i selskapet «AA». Aksjen handler til 50 kroner. Hvis du benytter deg av layering vil du da først legge inn flere kjøpsordre til kurser like under 50 kroner. Disse vil trolig ikke bli gjennomført da selgerne neppe ønsker å selge til under markedskurs.

Hensikten er imidlertid å skape et inntrykk av at mange ønsker å kjøpe aksjer og få investorer til å legge inn ordre på over 50 kroner aksjen. Når aksjekursen stiger over 50 vil du kunne selge 1000 aksjer til høyere priser samtidig som du kansellerer de fiktive kjøpsordrene.

Å legge inn kjøpsordre med formål om å øke kursen eller selge, eller gjøre det med en intensjon om ikke å kjøpe kan rammes av brudd på verdipapirhandelloven, ifølge Finanstilsynet.

– Det kan etter en konkret vurdering rammes av verdipapirhandellovens forbud mot markedsmanipulasjon fordi bestemmelsen omfatter handelsordre som er egnet til å gi villedende signaler. Også reelle transaksjoner som investor også eventuelt kan tape penger på, kan etter en konkret vurdering innebære markedsmanipulasjon, sier Marte Voie Opland i seksjon for infrastruktur og markeder i Finanstilsynet.

Strafferammen for markedsmanipulasjon er bøter eller fengsel i inntil seks år.

Kommunikasjonsdirektør Geir Harald Aase ved Oslo Børs henviser til Finanstilsynet for kommentarer.

– Eventuelle brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser knyttet til markedsmanipulasjon følges opp av Finanstilsynet, skriver han i en epost.

Dømt i Sverige

«Layering» har tidvis vært utbredt i det svenske aksjemarkedet. I 2019 ble en svensk daytrader dømt til å betale dagbøter på til sammen 140.000 kroner etter å ha presset opp aksjekursen i selskapet Fingerprint Cards gjennom å legge inn fiktive ordre, ifølge Expressen.

Enkelte dager skal han alene ha stått for 30 prosent av omsetningen i Fingerprint da aksjen var børsens mest omsatte høsten 2015.

Avisen viser også til en annen episode i samme selskap, hvor en aksjonær ble dømt for å ha lagt inn totalt 56 fiktive salgsordre. Samlet ordreverdi skal ha vært på omtrent 3,5 milliarder svenske kroner.

Traderen avviste påstanden og kalte det «rent tull».

Kjøpefest i Nordnet

Nest største aksjonær i Kongsberg Automotive er en samling av aksjonærer gjennom nettmegleren Nordnet som har litt over en million aktive kunder i Skandinavia. Mesteparten av kundebasen kommer fra Sverige.

De siste par ukene har kundene virkelig fått ferten av aksjen. Fra 7. mai og frem til tirsdag 12. mai hadde Nordnet-kunder omsatt aksjen for 715 millioner kroner, ifølge Mads Johannesen i Nordnet.

Til sammenligning var den «bare» omsatt for 170 og 77 millioner kroner i henholdsvis hele april og mars. Netto kjøp beløper seg imidlertid til beskjedne 12 millioner kroner.

– Det er relativt få som sitter med aksjer langsiktig. Det vi ofte ser, er at hvis det er et selskap som begynner å gå, tiltrekker det seg masse oppmerksomhet. Det kan være både småsparere og profesjonelle tradere som lever av å handle, sier Mads Johannesen i Nordnet.

Nordnets svenske nomineekonto har økt sin beholdning i Kongsberg Automotive jevnt og trutt de siste ukene. Tirsdag denne uken hadde kontoen 18 millioner aksjer i selskapet og er med det nest største aksjonær.

Kongsberg Automotive-sjef Henning Jensen mener det er viktig å huske på at selskapets markedsverdi er veldig liten i forhold til selskapets verdi, og at små utslag i underliggende selskapsverdi dermed vil føre til store utslag i aksjekursen.

– De høye volumene spiller selvfølgelig også en rolle. Det er åpenbart blitt økt interesse i Kongsberg Automotive-aksjen etter at fri flyt har økt.

At fri flyt har økt, betyr at en større andel av aksjene i selskapet er spredt blant allmennheten, altså at de ikke kontrolleres av store langsiktige enkeltaksjonærer eller selskapet selv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.