Kongsberggruppen informerte tirsdag om at det har inngått en gigantavtale med Qatar, som industri- og forsvarsteknologikonsernet regner med vil gi inntekter på 15 milliarder kroner de neste åtte årene. Avtalen innebærer langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering.

I tillegg til milliardinntekter, er den også ventet å skape 15.000 nye jobber. Programmet, som omtales som «det største i Kongsbergs historie», vil involvere over 170 norske underleverandører.

Aksjen til værs

Markedet svarte med å sende Kongsberggruppen-aksjen til værs, og så langt tirsdag er den opp i underkant av syv prosent til kurs 185 kroner.

Blant dem som tjener godt på aksjehoppet er investor Erik Must og hans familie. Gjennom en eierpost på 28,9 prosent av Arendals Fossekompani, som er andre største aksjonær i Kongsberggruppen, eier de til sammen indirekte i overkant av 2,75 millioner aksjer i selskapet. I tillegg kommer 400.000 aksjer gjennom investeringsselskapet Must Invest as. Must og familien eier også direkte og indirekte 136.600 aksjer.

Samlet sitter de altså på minimum rundt 3,3 millioner aksjer i Kongsberggruppen. Ved kurs 173 kroner ved børsstart tirsdag tilsvarte dette aksjer for rundt 569 millioner kroner, mens de ved kurs 185 kroner få timer etter nyheten er verdt rundt 610 millioner kroner. Dermed har Must og familien på kort tid tjent over 40 millioner kroner på sine aksjer i Kongsberggruppen.

DN har vært i kontakt med Must, som ikke hadde anledning til å kommentere.

Får flere aksjer i Kongsberggruppen

Must og familien kommer etter hvert også til å overta et direkte eierskap til flere aksjer i industri- og forsvarsteknologikonsernet. Styret i Arendals Fossekompani har nemlig besluttet at årets utbytte deles ut i form av selskapets aksjer i Kongsberggruppen.

Arendals Fossekompani eier 9.552.796 aksjer i Kongsberggruppen, tilsvarende 7,96 prosent av aksjene i selskapet.

«Det vil bli delt ut 4,36 aksjer i Kongsberggruppen for hver aksje man eier i Arendals Fossekompani, rundet ned til nærmeste hele antall aksjer. Nedrundingen til det nærmeste antall hele aksjer vil bli kompensert med en kontantutbetaling tilsvarende verdien av den aktuelle brøkdelen», het det i en melding fra selskapet.

DN har tidligere omtalt at Must, som nylig investerte i gründerbedriften Convertelligence, gjennom investeringsselskapet Erik Must as sitter på en aksjeportefølje uten gjeld, på seks milliarder kroner.

«Gledelig»

Den nylig inngåtte avtalen innebærer langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering. Det første programmet i forbindelse med samarbeidet er leveranse av kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære kjøretøyer.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er viktig og bra at norsk forsvarsindustri vinner kontrakter i utlandet.

– Det gir arbeidsplasser og utvikling av ny teknologi. Det er også gledelig at kontrakten ifølge Kongsberggruppen vil kunne involvere mer enn 170 norske underleverandører og bidra til å sysselsette 15.000 norske årsverk, sier Røe Isaksen.

– Vi kan være stolt av at vi har en norsk forsvarsindustri som har teknologi, kompetanse og konkurranseevne til å lykkes internasjonalt, sier næringsministeren.(Vilkår)

Binde renten? Her er renteekspertenes råd
Hør hvilken erfaring økonomene i DNs rentepanel har med fastrente og hva de mener om å binde renten nå.
01:45
Publisert: