Børsnoterte Oceanteam har lenge vært preget av konflikter med både ansatte, aksjonærer, långivere og revisor. I august krevde minoritetsaksjonærene en granskning av selskapet.

Nå suspenderer selskapet sin revisor, Anfinn Fardal i KPMG.

Det går frem av en børsmelding sendt ut kvart på fire tirsdag ettermiddag. I meldingen skriver selskapet at det har gransket revisor og funnet at han har fakturert for timer han ikke har jobbet. Et enstemmig styre i Oceanteam står bak beslutningen, ifølge meldingen.

KPMG har en annen versjon av saken:

– Oceanteam har i en periode vært varslet om vår fratreden. Vi har i dag sendt melding til foretaksregisteret om fratreden, og vår begrunnelse er sendt til Finanstilsynet, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Guro Steine i KPMG.

Hun viser til at det er generalforsamlingen – ikke styret – som formelt velger revisor.

– Hvordan ser dere på Oceanteams påstand om at revisor har fakturert for timer han ikke har jobbet?

– Jeg har ingen kommentarer til det som står i børsmeldingen, sier Steine.

Oceanteam

  • Eier og leier ut offshore service-skip.
  • Stiftet i 2000, børsnotert i Oslo siden 2007.
  • Har kontorer i Bergen, Amsterdam, Monaco, Skottland og Mexico.
  • Markedsverdi på 51 millioner kroner.
  • Hovedeier med nær 36 prosent av aksjene er far og sønn Hessel og Haico Halbesma, som de siste ti årene har vært styreleder og administrerende direktør.
  • Har vært på konkursens rand flere ganger, misligholdt obligasjonslån flere ganger.
  • Fikk i vår en avtale med långiverne, som ga bedre rentebetingelser og utsatte låneforfall til 2022.
  • Rundt 100 ansatte.

Høye honorarer

DN skrev tidligere i høst om far og sønn, Hessel og Haico Halbesma, som er hovedaksjonærer og henholdsvis styreleder og konsernsjef i selskapet. Begge har tatt ut svært høye honorarer sammenlignet med tilsvarende selskaper.

Bare i fjor tok far og sønn ut over 23 millioner kroner i konsulenthonorarer. I tillegg var det en rekke nærstående transaksjoner mellom Oceanteam og selskaper kontrollert av far og sønn Halbesma. I revisjonsberetningen for 2016 tok revisor en rekke forbehold om at det var forhold som ikke var avdekket. Også i regnskapet for 2015 tok revisoren en rekke forbehold.

Guro Steine i KPMG viser til at revisorer har «rett og plikt og til å si fra seg revisjonsoppdraget dersom et selskap ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på vesentlige forhold som er kommunisert til styre og ledelse.»

Revisor og partner i KPMG, Anfinn Fardal, har vært kritisk til en rekke disposisjoner i Oceanteam. Nå må selskapet finne en ny revisor.

Venter på bekreftelse

Oceanteams administrerende direktør, Haico Halbesma, var ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag ettermiddag.

Finansdirektør Jos van Dijk, som tiltrådte for en måned siden, opplyser til DN at styret er misfornøyd med antall timer revisoren har krevd betaling for. Han kan ikke fortelle hvor mange timer KPMG har fakturert.

– Men vi har løst tvisten vi har hatt med revisor om nærstående parter, sier van Dijk.

– Hvorfor har det ikke gått ut en melding om det?

– Vi venter på en bekreftelse fra revisor.

– Venter dere på en bekreftelse på at alt er ok fra en suspendert revisor?

– Ja, jeg håper på det.

– Selskapet ligger også i konflikt med dine to forgjengere, som ikke har fått honorarene de mener de har krav på. Hvor lenge venter du å bli i selskapet?

– Det vet jeg ikke.

Sparker alle

Minoritetsaksjonær i Oceanteam, Roger Nymo, ledet an i sommerens aksjonæropprør, hvor en fjerdedel av aksjonærene stemte for granskning.

– Jeg er ikke overrasket over at styret nå sparker revisor. De gir sparken til alle som ikke danser etter deres pipe, blant annet de to siste finansdirektørene.

Nymo tror ikke det er overfakturering fra KPMG som er årsaken til at revisor nå blir suspendert.

– Det kan se ut som ledelsen forsøker å distansere seg fra en kritisk revisor, som jeg for øvrig mener har vært for lite kritisk, sier Nymo.

Han venter på svar fra Bergen tingrett på sitt krav om en granskning av selskapet.

– Jeg har ventet på svar i flere måneder. Det er stor sendrektighet. At selskapet nå sparker revisor, understreker behovet for granskning ytterligere, sier Nymo.

DN forsøkte tirsdag å nå KPMG-revisor Anfinn Fardal uten å få svar. (Vilkår)