Kristian Falnes brøt ut av Skagenfondene høsten 2014 for å passe på sine egne penger. Det har han gjort til gagns.

Mens hovedindeksen på Oslo Børs i fjor viste den beste utviklingen siden 2013 med en oppgang på 12,1 prosent, fikk Falnes en samlet avkastning i sin brede portefølje på 14 prosent. Dét inkluderer også tryggere plasseringer som obligasjoner, bank og høyrentefond. 

Kristian Falnes strekker seg til å si seg tilfreds med 2016-avkastningen:

«Ja. Fornøyd med fjorårets resultater», skriver Falnes i en tekstmelding.

Det kan ligne på en understatement. En avkastningsoppstilling i årsregnskapet fra investeringsselskapet Kristian Falnes as viser at hans avkastning på norske aksjer var mer enn tre ganger større enn oppgangen i hovedindeksen. Slik gjorde han det: 

  • Norske aksjer: +38%
  • Globale aksjefond +0,5%
  • Obligasjoner +15,7 %
  • Høyrentefond +2,1%

Regnskapet oppgir at Falnes har plassert en tredjedel av midlene i aksjer ved utgangen av året, en tredjedel i høyrentefond og bankinnskudd, og resten fordelt på aksjefond og obligasjoner. 

I løpet av året økte han eksponeringen mot aksjemarkedet, etter å ha gått inn i året med 2/3 av porteføljen plassert i høyrentefond/bank og obligasjoner.

Knapp, men fornøyd

For øvrig ønsker ikke Falnes å diskutere sine private investeringer. På spørsmål om hvilke norske aksjehandler som ledet til de imponerende gevinstene i fjoråret, svarer han kortfattet på sms:

«Ut over det som står i styrets beretning har jeg ingen kommentar.»

I styrets årsberetning står det imidlertid ikke stort mer enn de oppgitte avkastningstallene. 

Bank, øl og offshore

Tall fra DNs Aksjonærregister røper imidlertid litt om hva Falnes har satset på. 

Blant annet er han stor aksjonær i forbrukslånsbanken Instabank, samt de lokale sparebankene Sandnes Sparebank og Jæren Sparebank. Han sitter også på offshoreaksjer som offshorerederiet Dof, em-seismikkselskapet Emgs, som driver med elektromagnetiske havbunnsdata, samt flytende produksjon-selskapet BW Offshore.

Falnes har ikke bare plukket vinnere. Som flere av de sentrale Skagen-profilene har han satset tungt på fripolise-livsforsikringsselskapet Silver, som nå er satt under offentlig administrasjon. Han har også den kriserammede papirprodusenten Norske Skog i porteføljen. 

En del aksjer eier Falnes også privat, altså utenom aksjeselskapet som bærer hans navn. Det er blant annet seismikkmyggen Seabird, Lervig Aktiebryggeri, samt flyselskapet SAS og en lang rekke andre aksjer.

Totalt bokførte Falnes et resultat på 50 millioner på sine investeringer i fjor, der mesteparten er verdioppjustering på nesten 30 millioner kroner.

Eier fortsatt i Skagen

Falnes var i en årrekke blant Skagenfondenes mest profilerte og vellykkede forvaltere, blant annet som forvalter av Skagens Global-aksjeplukkerfond. Høsten 2014 brøt han og administrerende direktør Harald Espedal ut av fondene, mens de tre gründerne Tor Dagfinn Veen, Åge Westbø og Kristoffer Stensrud startet en prosess for å se på organiseringen av fondene.

Falnes sitter fremdeles på en eierandel i Skagenfondene på 1,5 prosent, som basert på prisen Westbø og Veen la til grunn da de etablerte sitt nye investeringsselskap Nansen Capital Partners tilsvarer en verdi for Falnes på 34 millioner kroner. Totalt er Skagen verdsatt til om lag 2,3 milliarder kroner. 

Falnes har en egenkapital i sitt investeringsselskap på 370 millioner kroner, med skarve ti millioner kroner i gjeld. Falnes unner seg et utbytte på 4,5 millioner kroner etter fjoråret. Det deler han med sine barn Kjartan, Magnus og Nora Gysland Falnes, som eier halvparten av aksjene, men bare har b-aksjer, og dermed kun sitter med 1/10 av stemmene. .

Den tidligere stjerneforvalteren i Skagen er øyensynlig fornøyd med å bruke kreftene på sin egen investeringsvirksomhet nå.

«Forvaltning av private midler gjennom Kristian Falnes as er hovedgeskjeften p.t. Ingen nye prosjekter på gang. Mvh Kristian», skriver han i en tekstmelding.(Vilkår)

Båtkaptein Vedum: Skal du imponere med båt, kjør sakte inn i havna
Som ung ville Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum imponere på en dame, det endte med båthavari. I partilederens sommerparadis Mjøsa lader Vedum opp til valgkamp.
02:15
Publisert: