Verftsgruppen Kværner fikk et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 262 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er en liten nedgang fra 265 millioner kroner samme periode i fjor. – Vi er fornøyde med å presentere enda et kvartal med solid drift, sier konsernsjef Jan Arve Haugan i en melding. Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet hadde i kvartalet totale driftsinntekter på 1,7 milliarder kroner, mot 2,7 milliarder kroner året før. – Olje- og gassmarkedet har vært volatilt i tre år. Kværners robuste ordrereserve kombinert med omfattende forbedringsarbeid har likevel gjort det mulig å opprettholde gode resultater gjennom denne syklusen, sier Haugan. Selskapet hadde en ordreinngang på 588 millioner kroner i kvartalet. Kværner har ved kvartalets slutt en ordrereserve på 8.207 millioner kroner, noe som er på nivå med fjoråret. – Vi ser nå et marked med mange prospekter som representerer viktige muligheter til å fylle på ordreboken, sier Jan Arve Haugan. Kværner har steget rundt 15 prosent på Oslo Børs i år og prises til cirka 3,7 milliarder kroner. (DN Investor)(Vilkår)