Saken oppdateres.

I en børsmelding skriver eieren Aker asa at de to selskapene slår seg sammen som likeverdige parter.

Det betyr at to av indrefiletene i Aker-konsernet til Kjell Inge Røkke nå danner et større selskap. Det sammenslåtte selskapet vil fortsette med Aker Solutions som navn.

Samtidig vil Aker Solutions vind- og karbonfangst-virksomheter skilles ut i egne selskaper, som skal noteres på Merkur Market-børsen. Aksjene her vil bli delt ut til Aker Solutions-aksjonærene.

Aker-eier Kjell Inge Røkke har bestemt seg – slår sammen Aker Solutions og Kværner.
Aker-eier Kjell Inge Røkke har bestemt seg – slår sammen Aker Solutions og Kværner. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Det opplyses at fusjonen er betinget av godkjennelse fra aksjonærene i både Aker Solutions og Kværner, og at det vil bli avholdt ekstraordinære generalforsamlinger i selskapene i slutten av september.

Har trodd på sammenslåing

I en analyse fra slutten av april skriver Carnegie-analytikerne Frederik Lunde og Lauritz Karvel at de lenge har ment en fusjon av de to selskapene gir mening.

De trekker frem en rekke punkter:

  • Ett sammenslått selskap, i stedet for to småputter.
  • En sammenslåing vil gjøre det enklere å redusere avtrykket. Kværner har to verft, mens Aker Solutions har flere små virksomheter. Et større selskap som går fra fire til tre virksomheter er mindre drastisk enn at et mindre selskap stenger halvparten av sine virksomheter. Det kan føre til lavere kostnader.
  • De to selskapene samarbeider på flere prosjekter, og en sammenslåing kan redusere kostnader.
  • Et sammenslått selskap vil ha en balanse som er på linje med driftskrav.

– Hoved-motargumentet for en sammenslåing vil være vilkår. Aker er den største aksjonæren i begge selskapene. Kværner-aksjonærer har muligens en klar preferanse for den sterke balansen, men Aker Solutions har antageligvis mye mer oppside, men også risiko, med en sterk subsea-teknologi-portefølje, skriver de i analysen.

– Mer komplett

«Ved å kombinere de to selskapene og deres komplementære ressurser, vil vi være i stand til å levere et mer komplett tilbud til energibransjen globalt», sier Leif-Arne Langøy, som er nåværende styreleder i Kværner og foreslått som styreleder i det nye sammenslåtte selskapet.

I børsmeldingen skriver Aker at «Kværner asa («Kværner») og Aker Solutions asa («Aker Solutions») er blitt enige om en fusjonsplan hvor de to selskapene slås sammen for å etablere et nytt leverandørselskap med en sterkere posisjon som en solid gjennomføringspartner som muliggjør bærekraftig lavutslippsproduksjon av olje og gass, samt akselererer av vekst innen fornybare energiindustrier. Kjetel Digre blir konsernsjef i det nye sammenslåtte selskapet».

– Bemerkelsesverdig jobb

Kjetel Digre er i dag driftsdirektør i Aker BP. Hans stilling i Aker BP overtas nå av Ine Dolve, skriver Aker BP i en børsmelding.

– Kjetel har gjort en bemerkelsesverdig jobb som prosjektdirektør for Johan Sverdrup-utviklingen, der hans evne til å få folk til å jobbe sammen og å få organisasjoner til å utvikle sterkt samarbeid har gitt flotte resultater. Jeg er sikker på at Kjetel vil gjøre en god jobb som sjef for det nye selskapet, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker asa.

I en børsmelding kommer Aker Solutions med flere detaljer om hvordan fusjonen finner sted.

En aksje i Kværner gir rett til minst 0,7629 aksjer og maks 1,1404 aksjer i Aker Solutions, noe som totalt gir aksjonærene i Kværner en posisjon i det nye selskapet på mellom 43 og 53 prosent.

Oppgjøret vil være basert på 30-dagers vektet snittkurs på Oslo Børs etter gjennomføringen av utskillelsen av karbonfangst og vind.

«Det sammenslåtte selskapet vil ha omtrent 15 000 ansatte i mer enn 50 lokasjoner over hele verden. Omtrent 8 000 av de ansatte vil være i Norge. De samlede inntektene for selskapene var i 2019 på 38 milliarder norske kroner, med et EBITDA-resultat på 2,7 milliarder kroner (inkludert engangseffekter)», heter det i børsmeldingen.

Kværner-topp blir fornybarsjef

Nåværende konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken, blir en del av konsernledelsen under Digre. Løken får ansvar for fornybardelen av selskapet.

– Å kombinere Aker Solutions og Kværner til ett selskap vil bringe sammen ekspertisen og den innovativ sjelen i to sterke og kompatible kulturer, for å skape verdier for kunder, aksjonærer, samfunn og ansatte. Dette er det rette trekket for fremtiden, sier Løken i en kommentar.

Luis Araujo er ferdig som Aker Solutions-sjef. I børsmeldingen fra Aker Solutions kommer det ikke frem om han har en rolle i det sammenslåtte selskapet.

– Jeg vil også takke Luis Araujo for hans lederskap som konsernsjef i Aker Solutions de siste seks årene, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker asa i en kommentar.

Både Aker Solutions og Kværner har grunnet koronakrisen og det kraftige oljeprisfallet i vår satt i gang kostnadskutt og nedbemanning. Denne prosessen fortsetter inn i sammenslåingen, men det meste vil være ferdigstilt før fusjonen er implementert.

Totalt vil kostnadskuttene kunne utgjøre kutt på 1,5 milliarder kroner på årlig basis, fra 2019 til 2021.

Næringsministeren er positiv

– Jeg støtter sammenslåingen og mener den vil være med på å styrke selskapene. Staten ønsker en best mulig industriell utvikling for Aker Solutions og Kværner. En sammenslåing synes forretningsmessig fornuftig, og forventes å skape verdier for både staten som eier og de øvrige aksjonærene. Hovedkontoret til det nye, sammenslåtte selskapet vil være i Norge, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Aker er sammen med staten enige om å avvikle Aker Kværner Holding. Staten eier 30 prosent av Aker Kværner Holding, som igjen eier 40 prosent av aksjene i Aker Solutions, Kværner og Akastor.

– Vi er blitt enige om å avvikle Aker Kværner Holding. Det har vært en god dialog om dette, og begge parter ser det som mest hensiktsmessig å heller bli direkte eiere i de selskapene vi til nå har eid sammen gjennom Aker Kværner Holding, sier næringsministeren.

Etter en avvikling blir staten direkte eier i Aker Solutions og Kværner, Akastor og eventuelle nye utskilte selskaper fra Aker Solutions. Staten vil nå som direkte eier få et eierskap i alle selskapene på ca. 12 prosent.

Det skal etter planen gjennomføres emisjoner i de to nye selskapene for havvind og karbonfangst. Staten vil ha anledning til å delta i emisjonene, men legger ikke opp til det, ifølge pressemeldingen fra departementet.

En avvikling av Aker Kværner Holding vil måtte godkjennes i Stortinget og Næringsministeren vil derfor etter planen legge frem et forslag om dette for Stortinget høsten 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.