– Hvor mange vogntog med laks går det ikke ut av Norge hver dag? Jeg vet ikke, men det er veldig mange. Potensialet er stort, sier Løge.

Selv om Ivar S. Løge har en differensiert aksjeportefølje, er det ifølge ham selv laks som er de mest interessante investeringene. Han har 50.000 aksjer i Salmar, 100.000 aksjer i Marine Harvest og 25.000 aksjer i Bakkafrost. Totalt har Løge investert mer enn 50 millioner kroner i lakseoppdrett.

I fjor hadde han et resultat før skatt på 98,1 millioner kroner, og formuen hans er omtrent en milliard. På spørsmål om han er fornøyd med resultatet svarer han:

– Ja definitivt, det må jeg være, sier Løge.

Han forteller at han har hatt en årlig avkastning på omtrent 23 prosent de siste tre årene og er godt fornøyd med resultatene.

– Blant mine 27 investeringer har jeg bare tapt penger på Betonmast og Veidekke. Jeg har ikke solgt meg ut, jeg tror på en positiv fremtid. Jeg er en langsiktig eier, forteller Løge.

Har tredoblet på Salmar

Siden Løge kjøpte 50.000 aksjer i Salmar i 2015, har aksjekursen mer enn tredoblet seg fra 133 kroner til 366 kroner på dagens kurs.

– Laks er blitt en megatrend, drøyt 85 prosent av all laks som konsumeres i Europa kommer fra Norge, sier Løge.

I disse dager holder han og de andre eierne i postordreselskapet på å selge selskapet til nye eiere. Han trakk seg tidlig ut som administrerende i selskapet, men eier i dag 70 prosent.

– Det har ikke skjedd mye i postordreselskapet og hovedvirksomheten er fremdeles kataloger. Nå leter vi etter noen nye eiere som vil ta selskapet gjennom det digitale skiftet.

Han vil ikke gå ut med hvor store verdier han har i selskapet, men sier det ikke er mange prosentene av hans formue.

Investerer som Oljefondet

Investoren forteller at han investerer med en 40–60 strategi, hvor han investerer 40 prosent i rentebaserte verdipapirer og 60 prosent i aksjer.

– Det er i aksjene man skal ha den store risikoen. Jeg satser på trygge rentebaserte investeringer hvor jeg får omkring fire prosent avkastning og hvor halvparten er i obligasjoner, sier Løge

Han forklarer at han hele tiden passer på å holde strategien og at han enten selger eller kjøper så fort investeringene kommer i ubalanse. Utenom investeringene i laks er Løge investert i bankvirksomhet gjennom blant annet B2 Holding, SR Bank, Komplett Bank og Bank Norwegian. Investoren har imidlertid ikke troen på at forbrukslånsbankene vil oppleve like stor vekst som de har hatt, på grunn av strengere regulering.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Amerikas beste Zinfandel
En delikat zinfandel høres ut som en av vinverdenes største motsigelser. Men den finnes, tro meg. Og den er ypperlig til grillmaten.
01:13
Publisert: