Etter et voldsomt kursfall siden børsnoteringen i fjor sommer har tv-app-selskapet Lavo.tv varslet at det vil legge ned virksomheten.

Gründeren av Lavo, Tom Roger Sokki, har gått langt i å indikere at låneavtalen med fondet Alpha Blue Ocean (ABO) er skyld i det kraftige kursfallet. Selskapet har holdt tilbake aksjer ABO har rett på, ifølge en låneavtale.

Nå har ABO saksøkt Lavo.tv og begjært en midlertidig forføyning for å få tilbake sine aksjer.

Generalforsamling: Ja til videre drift

Fredag formiddag møttes partene i retten.

Fondet hadde dårlig tid. Klokken 15:00 ble en ekstraordinær generalforsamling i Lavo der aksjonærene skulle stemme over avviklingen av selskapet. ABOs advokat Fredrik Verling forsøkte å tvinge igjennom en utstedelse av aksjene slik at ABO kan stoppe avviklingen.

«EHGO (fond forvaltet av ABO red.anm.) er grunnleggende motstander av å oppløse selskapet og har egentlig, basert på konverteringene av gjeld til aksjer, en tilstrekkelig aksjeposisjon til å stoppe et vedtak om oppløsning», heter det i begjæringen.

I retten forklarte advokat Verling at ABO ville kontrollert 37,5 prosent av aksjene i Lavo dersom de hadde fått konvertert sine obligasjoner til aksjer.

– Ettersom ABO ikke har registrerte aksjer i Lavo har man lite eller ingen mulighet til å overta sine interesser. Det er bakgrunnen for at man har tatt ut denne midlertidige forføyningen, sa Verling i retten.

Rundt klokken 17.30 fredag, meldte selskapet at den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet hadde vedtatt å ikke beslutte oppløsning av selskapet.

Forslaget om videre drift skal ha vært enstemmig, får DN opplyst.

Grunnen er at «Lavo.tv AS har mottatt tilbud om finansieringsbistand fra eksisterende forbindelser og har innledet forhandlinger» heter det i meldingen fredag.

ABO kom med et slikt forslag torsdag kveld.

Tilbudet er ikke akseptert, men tilstrekkelig håndfast til at en kan gå videre inn i diskusjoner, ifølge DNs opplysninger.

Kraftig børsfall

– Selskapet har en plikt til å utstede aksjene, og det er et faktum at den konverteringen ikke er blitt gjort. Det er et forsettlig og vedvarende kontraktsbrudd fra Lavo sin side, sa Verling, som understreket for dommeren at det er fare for vesentlig tap for ABO dersom generalforsamlingen blir avholdt.

Den første måneden etter Lavo gikk på børs falt aksjekursen 80 prosent. Siden har aksjen falt ytterligere 90 prosent. For å finansiere børsnoteringen tok Lavo opp lånet hos ABO. Lånestrukturen er blitt kraftig kritisert, og blir ifølge Financial Times omtalt som «dødsspirallån» på grunn av den negative kursspiralen selskapene fort blir fanget i.

Oslo Børs gjorde det i fjor høst klart at Børsen ikke lenger ville tillate at nye selskaper ble notert med lignende lånestrukturer.

Vet ikke hvem som står bak

Lavos advokat, Hugo Pedersen Matre, sa i retten at de ikke bestrider låneavtalen eller innholdet i den, men understreket gjentatte ganger at de ikke vet hvem som står bak fondet. Lavo vet heller ikke hvem som står bak pengene som sluses inn i ABO.

European High Growth Opportunities Securization Fund, som er et fond forvaltet av Alpha Blue Ocean, er det som formelt står bak søksmålet.

– Vi står i en situasjon der vi ser at obligasjonene er overført til ABO, men det er ingen dokumentasjon på at de som har den opprinnelige avtalen har rettmessig krav til å fremme disse kravene. Vi vet ikke hvem som står bak dette, sa Pedersen Matre.

Både han og finansdirektør Jens Christian Kuhnle fremhevet at selskapet er i en så presset situasjon at det ikke ville være rettferdig overfor andre kreditorer å konvertere ABOs obligasjoner og dermed favorisere dem som kreditorer all den tid man vil drive på kreditors regning.

– Lavo oppfatter det som at fondet nå presser på i en situasjon der de ikke tar ansvar for helheten og for de lovpålagte plikter som selskapet er underlagt, sa Pedersen Matre.

Foreslår restrukturering

Advokat Verling sa at ABO sent torsdag ettermiddag sendte et forslag til restrukturering til Lavo, der fondet er klare til å konvertere til aksjer basert på kurs samme dag. Restruktureringsavtalen innebærer ifølge Verling at ABO vil få 71,5 prosent av aksjene i selskapet, inkludert aksjene de nå har rett til.

– Vi mener dette vil være tilstrekkelig til å sette kreditorposisjoner til en ny forretningsmodell er på plass og at det vil trekke til seg nye investorer, sa Verling, som refererte fra forslaget.

De nedla en påstand om ikke å avholde generalforsamlingen frem til selskapet har konvertert og registrert EHGOs aksjer slik at disse kan stemmes for. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs Kjetil B. Alstadheim: Dette er de mest naturlige ministerpostene KrF vil ta
01:57
Publisert: