Det kriserammede boreselskapet Borr Drilling fikk torsdag inn ny frisk egenkapital som ledd i planen for å redde selskapet. Interessen for å delta var ifølge selskapet så stor at kapitalutvidelsen ble utvidet fra 40 til 46 millioner dollar, eller nær 400 millioner kroner.

En av dem som bidro til den store interessen, var den kjente norske milliardæren og investoren Christen Sveaas.

I en overraskende melding ved lunsjtider fredag, rapporterte nemlig Sveaas' heleide investeringsselskap Kistefos at det bidrar med mer enn en fjerdedel av pengene i den såkalte emisjonen, og får dermed en eierandel på 5,1 prosent.

Kistefos blir dermed en nesten like stor eier som selskapets grunnlegger Tor Olav Trøim, som tegnet seg for 23 millioner kroner i denne emisjonen. Kapitalinnhentingen og avtalen Borr nå har fått med sine kreditorer er den tredje på under ett år, og Trøim har ikke deltatt i så stort monn med nye penger at han har opprettholdt sin eierandel, som har falt til rundt 6,3 prosent.

Tor Olav Trøim startet Borr i 2016, et par år inn i krisen som fulgte det dramatiske fallet i oljeprisen. Ideen var å kjøpe rigger på billigsalg og tjene gode penger når markedet kom tilbake.
Tor Olav Trøim startet Borr i 2016, et par år inn i krisen som fulgte det dramatiske fallet i oljeprisen. Ideen var å kjøpe rigger på billigsalg og tjene gode penger når markedet kom tilbake. (Foto: Thomas T. Kleiven)

Sveaas' investering var akkurat stor nok til å komme over grensen på fem prosents eierandel, og han måtte dermed sende en flaggemelding til Oslo Børs. Det fremgår ikke hva motivet er for investeringen i den knappe meldingen, der det fremgår at «aksjene vil bli terminfinansiert», hvilket i praksis innebærer en slags lånefinansiering som vil øke avkastningen på Sveaas' investering om Borr-aksjen stiger.

Hverken Sveaas eller Kistefos-sjef Bengt A. Rem besvarte DNs henvendelser fredag.

Tredje runde

Det er sviktende markeder for Borrs oppjekkbare rigger som er årsaken til selskapets problemer. Lavere etterspørsel fra oljeselskapene, som har kuttet i letingen og andre investeringer, har sendt rigger i opplag og skapt vanskeligheter for hele bransjen.

Borr Drilling har for tredje gang på mindre enn ni måneder fått på plass innrømmelser fra långiverne og mer kapital fra aksjonærene for å holde det gjeldstyngede riggselskapet gående. Til sammen er det hentet inn litt mer enn 100 millioner dollar, eller mer enn 850 millioner kroner, i frisk kapital.

Kapitalinnhentingen kommer etter at selskapet har forhandlet med bankene og andre kreditorer om en samlet refinansiering. Løsningen innebærer at de fleste forpliktelsene selskapet har til långivere og verft skyves til 2023.

Meldingen om at pengene var på plass sendte Borr-aksjen til værs på Oslo Børs, der den på det meste var opp nesten 20 prosent før den falt tilbake.

Poenget med refinansieringen er å gi selskapet tid til å vente på en bedring i markedet for rigger som borer etter olje og gass offshore uten at det veltes av gjeldsbetalinger og andre forpliktelser, som nå totalt beløper seg til rundt 18 milliarder kroner.

Investeringen til Sveaas blir i praksis et veddemål på en bedring i markedet for såkalt oppjekkbare rigger, som Borr har spesialisert seg på.

Trøim startet selv Borr med samme veddemål i 2016, et par år inn i krisen som fulgte det dramatiske fallet i oljeprisen. Ideen var å kjøpe rigger på billigsalg og tjene gode penger når markedet kom tilbake. Oppgangen ble imidlertid mye tregere enn de fleste hadde forutsett, og koronapandemien i 2020 gjorde situasjonen enda verre.

Slik ble Tor Olav Trøim en del av norsk næringslivs eliteserie
Dette er Tor Olav Trøims karriere.
02:16
Publisert:

Borr har falt 96 prosent siden toppnoteringen i mai 2018, og har fått lettelser fra både banker og skipsverft i flere omganger. Betingelsen har vært at selskapet hentet inn i overkant av 100 millioner dollar i ny egenkapital siden mai i fjor.

Felles venner

Sveaas har i mange år vært en ivrig investor, som har tjent store penger på Oslo Børs. De seneste årene har imidlertid Kistefos utviklet seg til å bli et slags privat oppkjøpsfond med større investeringer i blant annet bank, finans, og shipping. Blant de største investeringene er onlinebanken Advanzia, rederiene Viking Supply Ships og Western Bulk, Opplysningen 1881 og bredbåndsselskapet NextGenTel.

I forbindelse med opptaket av et obligasjonslån før jul, understreket Sveaas-selskapet at det har redusert sin eksponering mot sykliske bransjer som offshore og logistikk, og at det i sine fremtidige investeringsbeslutninger ville understreke såkalte ESG-faktorer, altså miljø, sosiale hensyn og god styring av bedriftene.

Christen Sveaas har i flere tiår vært nær venn med Celina Midelfart, som sammen med Trøim har en sønn. Allerede da Midelfart feiret 31-årsdagen var Sveaas til stede og Midelfart var en selvskreven gjest i Sveaas' 50-årsdag som ble feiret i et palass i St. Petersburg i 2006.

Midelfart og Sveaas ble mye omtalt da de kom sammen til dronning Sonjas mottagelse i Kunstindustrimuseet i Oslo i 2004. Sveaas, Midelfart og Trøim er ikke kjent for å ha investert sammen tidligere. Som John Fredriksens våpendrager har Trøim vært Sveaas' konkurrent i mange shippingprosjekter.

Kistefos gikk med 385 millioner kroner i netto underskudd i første halvår 2020, mens koronakrisen herjet. Egenkapitalen i selskapet var på 1,4 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Hemmelig plan

DN skrev i forrige uke at DNB og det britiske fondet Hayfin, to av Borrs viktigste kreditorer, hadde utarbeidet en alternativ plan i tilfelle selskapet ikke greide å komme til en omforent løsning med de forskjellige interessentene. Den planen gikk ut på å la kreditorene ta over eierskapet, dele opp selskapet og selge det. I et hemmelig dokument som DN har tilgang til, sier DNB blant annet at Borr har behov for mye mer kapital enn det som er hentet inn hittil, inkludert de 40 millionene dollar selskapet allerede da planla å få inn i den siste emisjonen.

I stedet greide Trøim og resten av styret og ledelsen i Borr å overbevise kreditorene nok en gang om å utsette avdrag og renter, denne gangen ut til 2023.

Tor Olav Trøim har ikke ønsket å kommentere saken. Borrs representanter besvarte heller ikke DNs henvendelser fredag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.