1,8 milliarder kroner i aksjer, 1,3 milliarder kroner i gjeld og én milliard kroner i egenkapital. Det er ikke vanlig kost for en øyelege på Ullevål universitetssykehus.

Investor og overlege Ole Morten Halvorsen (59), som er kjent for å være mediesky, tjente i fjor 276,5 millioner kroner på verdistigning i sine aksjer og et utbytte på 75,9 millioner kroner.

Halvorsen hadde han en urealisert gevinst på sine aksjer på 426 millioner kroner, eller 29,7 prosent avkastning på investeringene.

Næringslivsmagasinet Kapital anslo i fjor Halvorsens netto formue til å være på 1,3 milliarder kroner. I sitt investeringsselskap, Om Holding, hadde Halvorsen i utgangen av 2018 en egenkapital på 1,03 milliarder kroner.

Fordelingen hans av egenkapital er 79,2 prosent aksjer, 20,7 prosent utlånte aksjer til shortere og 0,000123 prosent kontanter, eller 29.000 kroner om du vil.

56 prosent lån

De fleste aksjesparere kvier seg for å belåne sine investeringer. Det gjør ikke øyelegen.

I investeringsselskapet hans har han totalt 2,35 milliarder kroner i eiendeler, og finansieringen av dette fordeler seg på 1,32 milliarder kroner i gjeld (56 prosent) og 1,035 milliarder kroner i egenkapital (44 prosent).

Nettmegleren Nordnet skriver følgende om belåning av aksjer: «Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente».

– Utviklingen i inntekter og egenkapitalandel er som forventet, skriver Halvorsen i regnskapets årsberetning.

379 mill. til shorting i DNB

Totalt har Halvorsen stilt aksjer til en verdi av 488,1 millioner til disposisjon for såkalte shortere. Det betyr i praksis at Halvorsen låner ut sine aksjer til andre investorer som så selger aksjene og kjøper de tilbake til han på et avtalt tidspunkt. Halvorsen tjener løpende renter på utlånet.

Den aller største gruppen av aksjer som Halvorsen låner ut, er aksjer i DNB, til en verdi av 379,1 millioner kroner. Dette betyr at andre investorer låner Halvorsens aksjer i håp om at DNB skal falle i verdi.

På annenplass ligger Lerøy Seafood, hvor Halvorsen har lånt ut aksjer i til en verdi av 50,3 millioner kroner.

Laks og bank

I utgangen av 2018 satte Halvorsen på Storebrand-aksjer til en verdi av 243,4 millioner kroner. Dette var langt mer enn han gikk inn i året med (117,3 millioner kroner). I løpet av året falt aksjen med omtrent seks prosent, som betyr at han kjøpte seg kraftig opp i pensjon- og forsikringsbanken.

Det har tidligere vært kjent at øyelegen satser stort på lakseaksjer. Blant flere andre sjømatselskaper hadde han seks millioner aksjer i Grieg Seafood til en verdi av 619,5 millioner kroner, omtrent en tredjedel av hans investeringer. I tillegg hadde han 153 millioner kroner i Mowi, tidligere Marine Harvest, og 113,7 millioner kroner i Lerøy.

Regnskapet til Halvorsen viser at han hadde aksjer til en anskaffelseskostnad på 1,431 milliarder kroner, og i slutten av 2018 hadde disse en markedsverdi på 1,857 milliarder kroner, som betyr en avkastning på 29 prosent.

Ole Morten Halvorsen er overlege ved Ullevål universitetssykehus i tillegg til å jobbe med synskirurgi på en privatklinikk i Bærum, hvor han også er bosatt. DN lyktes ikke med å komme i kontakt med Halvorsen tirsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.