Oppdretteren Mowi, der John Fredriksen er største eier, la frem resultater for fjerde kvartal og helåret 2020 onsdag morgen.

Ifølge selskapet ble det slaktet rekordhøye volumer i 2020, på tvers av alle forretningsområder. Samtidig har styret besluttet 0,32 kroner per aksje i ordinært utbytte. Det tilsvarer 165 millioner kroner.

I fjerde kvartal 2020 falt det operasjonelle driftsresultatet til 49,4 millioner euro, fra 166 millioner euro i samme kvartal året før.

– Pandemien påvirker fremdeles hjemmekonsumet i stor grad, og selv om salget i dagligvare er godt er den totale etterspørselen redusert med om lag fem prosent. Vi har likevel sterk tro på de langsiktige markedsutsiktene for næringen. En stor andel av dagligvarekundene er forventet å handle permanent mer etter pandemien i dagligvare, selv om restaurantsegmentet gradvis åpner igjen etter hvert, sier konsernsjef Ivar Vindheim i en melding.

Rekordvolum

I fjerde kvartal slaktet Mowi 126.634 tonn laks, mens tallet for hele 2020 var 440.000 tonn. Det er nye rekorder for oppdretteren, skriver selskapet i en børsmelding.

«Selskapet fortsatte å dra nytte av den økte etterspørselen etter videreforedlede produkter, og satte ny produksjonsrekord for enheten Consumer Products for kvartalet og for hele året. Tilsvarende leverte fôrenheten svært gode resultater og rekordhøye volumer», heter det i meldingen.

Mowi fikk driftsinntekter på rett over en milliard euro i fjerde kvartal, og 3,8 milliarder euro for hele 2020.

Nettoresultatet endte på sin side på 48 millioner euro i fjerde kvartal, en markant nedgang fra 203 millioner euro i samme kvartal året før. Ifølge selskapet ble kostnadene redusert sammenlignet med tidligere, men resultatet blir redusert grunnet betydelig svakere priser.

For hele 2020 faller det operasjonelle driftsresultatet til 337,7 millioner euro, fra 721 millioner euro i 2019.

Netto rentebærende gjeld var 1,46 milliarder euro ved utgangen av fjerde kvartal.

Justerer utbyttepolitikk

Mowi-styret besluttet altså et ordinært utbytte på 0,32 kroner per aksje, men justerer nå utbyttepolitikken.

«Mowi har ambisjon om å skape langsiktige aksjonærverdier gjennom både positiv aksjekursutvikling og økende utbytte i tråd med den langsiktige inntjeningen. Kvartalsvis ordinært utbytte skal under normale omstendigheter tilsvare minimum 50 prosent av underliggende resultat per aksje», skriver selskapet.

Overskuddskapital vil bli utbetalt som ekstraordinært utbytte.

Det er John Fredriksens Geveran Trading som er største eier i Mowi, med drøyt 14 prosent av aksjene.

Tror på høyere laksepriser

- Vi tror sterkt på gode priser fremover. Gjeninnføringen av utbyttet må også ses i den sammenheng, sa Vindheim under kvartalspresentasjonen onsdag.

I 2021 venter Mowi et globalt vekst i utbudet av laks på 0 til +4 prosent. De venter en oppgang på 6 - 8 prosent i Norge, men en reduksjon på 12 til 15 prosent i Chile, verdens nest største lakseproduserende land.

- Under normale forhold vil det gi både gode priser og godt resultat, sa Vindheim.

Mowis norske virksomhet har helt bevisst valgt å selge en lav andel planlagt produksjon på kontrakt.

- Det er helt bevisst, og viser at vi tror på prisoppgang, sa Vindheim.

Nye kunder

Lakseprodusenten melder om en økning av volum solgt gjennom dagligvarehandelen på rundt 20 prosent.

- Halvparten av det er fra helt nye kunder, mens halvparten er fra eksisterende kunder som kjøper hyppigere, sa Vindheim.

Han tror at disse fortsatt vil kjøpe laks i dagligvarebutikker også etter pandemien etter hvert går over, og utemarkedet for laks igjen komme skikkelig i gang.

- Mowi er godt posisjonert for å kapitalisere på den oppgangen, sa Vindheim.

En nær perfekt storm

Konsernsjefen er, gitt forholdene, rimelig fornøyd med resultatet for fjerde kvartal, tross en kraftig svekkelse fra året før.

- I Norge var det 11 prosent økning i utbudet, samtidig som markedene var svært krevende. Det var nær en perfekt storm, sa Vindheim.

Sett i lys med det, er han «relativt fornøyd» med at den norske oppdrettsvirksomheten tjente 0,75 euro per kilo i kvartalet. Det er ned fra 2,12 euro samme kvartal året før.

Beste region i Norge var Region Nord, med et resultat på 1,29 euro kiloen.

- Vi er godt fornøyd med driften i Nord-Norge. I Region Sør og Region Midt er vi ikke så fornøyd med kostnadene, sa han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.