Det norske hydrogenstasjonsselskapet Nel la torsdag frem resultater for tredje kvartal, og kan melde om rekordhøye inntekter på 148,9 millioner kroner i siste kvartal i 2019. Det er en oppgang fra samme periode i fjor, da selskapet hadde 116 millioner i inntekter.

Samtidig nær halverer selskapet underskuddet fra minus 67,4 millioner kroner i tredje kvartal i 2018, til minus 34,3 millioner i 2019.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet ligger på 575 millioner kroner.

– Vi hadde nok et travelt kvartal, med en 28 prosents vekst i topplinjen. Dette er i tråd med selskapets fremtidsutsikter, og høy aktivitet i nye forretningsaktiviteter. Det vi har oppnådd i tredje kvartal, i tillegg til solide markedsutsikter, gjør at vi har et godt grunnlag for 2020 og videre, sier Jon André Løkke, CEO i Nel i en melding torsdag.

– Vi hadde nok et travelt kvartal, med en 28 prosents vekst i topplinjen.

Ser lyst på fremtiden

I rapporten kommer det også frem at kostnader knyttet til lønn og andre sosiale aktiviteter, øker med 46 prosent. Det kommer som følge av at selskapet i løpet av det siste året har økt antall ansatte fra 229 ved utgangen av tredje kvartal i fjor, til 297 ansatte i år.

I meldingen sier Nel-toppsjef Løkke videre at de ser lyst på fremtiden innen elektrisk hydrogenutvikling.

Det er ventet vekst i antallet biler drevet av hydrogen i fremtiden.
Det er ventet vekst i antallet biler drevet av hydrogen i fremtiden. (Foto: Fartein Rudjord)

– Den forventede sterke veksten innen celledrevne elbiler vil gi et oppspark i ekspansjonen til viktige markeder som Korea, Japan, USA og Kina. Ledende bilprodusenter avduket store hydrogeninitiativer på samlinger i Frankfurt og Tokyo, og flere modeller er forventet å komme innen starten av 2020 og videre. Det gjør at vi er godt posisjonert for å dra nytte av disse mulighetene ved å være i ledende innen sikkerhet, pris og global tilstedeværelse, sier Løkke.

Totale eiendeler for selskapet på slutten av tredje kvartal ender på 2493,9 millioner kroner, en oppgang fra 1944,4 millioner ved utgangen av samme kvartal i fjor.

Fikk kritikk av Oslo Børs

Tidligere i år fikk selskapet kritikk av Oslo Børs for å ikke ha varslet om en kapitalinnhenting tidligere.

Emisjonen, som skal ha vært på nær en halv milliard kroner, ble offentliggjort etter børsslutt 30. januar i år. Spørsmålet var om Nel publiserte informasjon om emisjonen i tide, eller på korrekt måte varslet Oslo Børs om beslutning om utsatt offentliggjøring.

I et brev fra 15. juli i sommer skrev Oslo Børs at det «etter en samlet vurdering har valgt å avslutte saken. Det er imidlertid børsens vurdering at selskapet gjennom denne saken har vist mangelfull forståelse av sentrale regler om noterte selskapers informasjonsplikt og viktige bestemmelser i verdipapirhandelloven», het det i brevet.

Investorkontakt og kommunikasjonsdirektør Bjørn Simonsen i Nel viste den gang til at selskapets posisjon var redegjort for i detalj i brevet.

«For øvrig tar vi kritikken fra Oslo Børs til etterretning», skrev han i en epost til DN.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.