Torsdag morgen la hydrogenselskapet Nel frem tall for andre kvartal. Selskapet genererte en omsetning på 163,7 millioner kroner i kvartalet og fikk et driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) på minus 120,3 millioner kroner.

Begge deler er svakere enn hva som var ventet.

Ifølge estimater Nel hadde hentet inn fra analytikerne på forhånd var det i snitt ventet en omsetning på 195 millioner kroner i kvartalet og et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på minus 86 millioner kroner. Resultatet etter skatt, var anslått til minus 271 millioner kroner, men kom inn langt høyere på minus 314,1 millioner kroner.

Underskuddet skyldes blant annet et regnskapsmessig tap på finansielle eiendeler på 171 millioner kroner. Nel eier aksjer for 650 millioner kroner i Everfuel som har stupt nesten 60 prosent på Euronext Growth hittil i år. Disse bidro til et tap på -212.9 millioner for Nel, men ble delvis oppveiet av investeringen i amerikanske Nikola som ble oppjustert med 40 millioner.

Færre ordre

Det var på forhånd knyttet spenning til om selskapet ville komme med oppdateringer omkring fabrikken på Herøya i Porsgrunn som har hatt planlagt oppstart i tredje kvartal.

– I andre kvartal er vi veldig glade for å se at oppstarten av anlegget på Herøya går som planlagt til tross for utfordringer knyttet til pandemien, sier Nel-sjef Jon André Løkke i en børsmelding i forbindelse med kvartalsrapporten.

Løkke understreker at driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) inkluderer engangskostnader og opptrappingskostnader knyttet til anlegget på Herøya.

I sommer har Nel varslet om flere nye samarbeid innen hydrogenutvikling og kjøpsordre for selskapets produksjon av elektrolysører. Dette er enheter som spalter vann til hydrogen ved bruk av elektrisitet og er sentrale i nyttiggjøringen av hydrogen.

Nels ordrereserve falt med syv prosent i andre kvartal målt mot utgangen av første kvartal, men var likevel opp fire prosent på årsbasis.

– Vi venter fortsatt at ordreinntaket vil variere mellom kvartaler ettersom ordrereserver og offentlige finansieringsmekanismer blir implementert, sier Løkke.

Selskapet han leder fortsetter samtidig å brenne kontanter i høyt tempo. Kontantbalansen ble redusert med 174 millioner kroner i andre kvartal og er nå på i overkant av tre milliarder kroner.

Falt over 50 prosent i år

I forkant av resultatfremleggelsen har meglerhusene vært rykende uenig om Nels videre vei på børsen. Ifølge Bloomberg opererer åtte meglerhus med anbefaling om kjøp av aksjen, seks meglerhus med selg-anbefaling og tre meglerhus med hold-anbefaling.

Blant dem som har vært mest negative, er analytiker Thomas Dowling Næss i Sparebank 1 Markets. I en analyse fra begynnelsen av august, ble kursmålet på Nel satt til 8,5 kroner per aksje – en nedside på 50 prosent fra daværende kurs på 16,4 kroner.

Siden har aksjen falt og ble før børsåpning torsdag omsatt til rett under 14 kroner. Hittil i år har kursen ned over 50 prosent. Sist den lå på lignende nivåer var i slutten av mai 2020.

Deler av fallet kan tilskrives økningen i de lange rentene, slik som den amerikanske «tiåringen,» som også har rammet andre vekstaksjer hardt. Disse prises høyt i forhold til dagens inntjening hvilket gjør dem sårbare for renteøkninger.

Næss i Sparebank 1 Markets har samtidig påpekt at Nel vil møtte tøffere konkurranse fremover.

– Nel er en ledende aktør innen sin bransje, men markedsbalansen ser svært utfordrende ut i tiden fremover, der det kommer mye ny kapasitet og andre store aktører på banen, sa Næss tidligere i august.

Mest shortet på Børsen

Mens Nel i mange år har vært en favoritt blant småinvestorer, har aksjen i økende grad fanget oppmerksomheten til shorterne. Onsdag var 7,77 prosent av aksjene i Nel lånt ut til shortposisjoner – den klart høyeste andelen på Oslo Børs.

En shortposisjon innebærer at man låner aksjer man ikke eier og selger dem umiddelbart i markedet. Man vedder på kursfall og satser på at man kan kjøpe tilbake aksjene til lavere kurser og dermed oppnå gevinst.

Investor Aasulv Tveitereid er blant dem som har shortet Nel, og sitter på en betydelig urealisert gevinst.

Tveitereid har tidligere uttalt til DN at han vil bli sittende short i Nel helt til kursen er mellom to og fem kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.