Hydrogenselskapet Nel la frem resultater for fjerde kvartal og helåret 2020 torsdag morgen. Av den ferske rapporten går det frem at selskapet fikk driftsinntekter på 229 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på minus 139 millioner kroner i kvartalet. Til sammenligning fikk Nel et driftsresultat på minus 62 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

– Store muligheter betyr også store utfordringer for Nel fremover, ettersom det å beholde en ledende posisjon krever store investeringer, hurtig ekspansjon og landing av storskala-prosjekter over hele verden, sier Nel-sjef Jon André Løkke i en børsmelding.

Ved utgangen av kvartalet skriver selskapet at det hadde mer enn 2,3 milliarder kroner i kontanter.

Nel-aksjen stupte over ti prosent på Oslo Børs, samtidig som også andre grønne aksjer falt torsdag.

– Uansett om man er et «grønt» eller «brunt» selskap så må man levere en topplinje og fortjeneste over tid. Generelt er den «grønne» sektoren på Oslo Børs priset på den optimistiske siden. Det er ikke urimelig at det er en viss grønn anger, sier analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets.

Kraftig oppjustering

Resultatet før skatt i fjerde kvartal viser imidlertid et overskudd på 1,28 milliarder kroner. Ifølge Nel har det å gjøre med at verdien av deres investering i Everfuel ble oppjustert i løpet av kvartalet, etter sistnevntes børsnotering i fjor høst.

Everfuel ble skilt ut fra Nel på sensommeren 2019, og gikk på børs i fjor høst. Ved utskillelsen betalte Nel 1,7 millioner kroner for å beholde en eierandel på 20 prosent i selskapet. Denne eierandelen har senere blitt redusert noe i forbindelse med emisjoner, men verdien av beholdningen er oppjustert til 1,5 milliarder kroner, ifølge den ferske rapporten.

Oppjusteringen av verdien av aksjeposten i Everfuel bidrar dermed til å løfte Nels resultat før skatt både i kvartalet, men også hele 2020.

Det er ikke bare Nel som har nytt godt av Everfuels eventyrlige kursoppgang siden børsnoteringen i fjor høst.

Da DN omtalte Øystein Stray Spetalens Saga Pures resultater tidligere denne uken, ble det klart at selskapet hadde realisert investeringen i Everfuel til en gevinst på 260 millioner kroner.

Everfuel er notert på Euronext Growth (tidligere Merkur Market), der det er priset til 8,6 milliarder kroner. Siden børsnoteringen har aksjekursen steget rundt 400 prosent.

Men ser man på utviklingen siden nyttår, er Everfuel ned 15 prosent. Det gir en verdireduksjon på rundt 240 millioner kroner på Nels post.

Inntektene øker

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Bloomberg ventet inntekter på 175 millioner kroner i kvartalet, mens driftsresultatet var ventet å være på minus 70 millioner kroner.

Dermed slo Nel analytikernes forventninger når det gjelder inntektene, mens driftsresultatet ble markant svakere enn forhåndsestimatene.

I hele 2020 fikk Nel driftsinntekter på 652 millioner kroner, opp fra 569 millioner kroner året før. Driftsresultatet i 2020 endte på minus 414 millioner kroner, mot et driftsresultat på minus 253 millioner kroner i 2019.

Hydrogenselskapet endte 2020 med et overskudd før skatt på 1,24 milliarder kroner, sammenlignet med et underskudd før skatt på 277 millioner kroner i 2019.

Varslet negativt resultat i 2021

Under kapitalmarkedsdagen i januar varslet Nel at det har satt seg mål om å produsere grønn hydrogen til 1,5 dollar per kilo innen 2025. Det ble samtidig opplyst om at den kraftige økningen i produksjonen selskapet satser på i 2021, vil gi betydelig negativt driftsresultat før av- og nedskrivninger, ebitda.

I år skal selskapet ansette rundt 100 personer. I presentasjonsmaterialet fremgikk det også at Nel har mål om lønnsom drift i 2025.

Nel har vært en av Oslo Børs' mest populære aksjer det siste året. Det er kun Equinor-aksjen som har vært omsatt mer siste 12 måneder.

Det siste året har aksjekursen steget over 150 prosent, hvorav mye av stigningen har skjedd fra november i fjor. De siste ukene har imidlertid aksjen falt noe, og sluttet torsdag ned til 26,93 kroner per aksje.

Selskapet ble med den kursen priset til vel 37,7 milliarder kroner på børsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.