– Vi skal ikke bare være en olje- og vannkraftnasjon, men også en hydrogen-nasjon. I løpet av de neste årene skal vi bruke milliarder på infrastruktur og gjennom dyrere anbud, reguleringer og påbud stimulere til fullskala produksjon og bruk av hydrogen.

Det sa daværende statsminister Erna Solberg i et intervju med DN 11. september 2020 hvor hun også kom med følgende uttalelse:

– Vi kommer til å bruke milliarder på hydrogen, både i form av økte kostnader på anbudene vi lager og på infrastruktur, men totalsummen og over hvor mange år er usikker.