NHST Media Group, som blant annet eier Dagens Næringsliv, ble hardt rammet av koronapandemien i fjor vår. Som i andre medieselskaper forsvant reklameinntektene omtrent over natten etter at statsminister Erna Solberg varslet nedstenging av Norge 12. mars.

I takt med at samfunnet gradvis åpnet igjen, har reklameinntektene begynt å returnere, men ikke tilbake på samme nivå som i 2019. I fjerde kvartal falt reklameinntektene til mediekonsernet med 18 prosent, sammenlignet med fjoråret.

NHST skriver i sin fjerdekvartalsrapport at konsernets ebitda (driftsresultat før av- og nedskrivninger) var på nivå med samme kvartal året før. Det samme gjaldt for året som helhet.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) ble 25,4 millioner kroner mot 26,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, om man holder engangsposter utenfor. For 2020 som helhet endte dette resultatet på 74,0 millioner kroner, opp fra 71,4 millioner kroner i 2019.

Det ordinære driftsresultatet endte på 8,4 millioner i fjerde kvartal i 2020, mot -11,3 millioner kroner samme kvartal i 2019.

Nye investeringer

For hele året endte resultatet før skatt på -74 millioner kroner, grunnet en nedskrivning på 80,6 millioner kroner av verdien på NHSTs eierpost i det franske programvareselskapet Mention i første kvartal i fjor.

Rapporten forteller om økte inntekter fra salg av digitale produkter og økt interesse fra brukere som følge av lanseringen av nye digitale tjenester som aksjespillet Fantasyfond og sektorspesifikke nyhetsbrev.

Det understrekes i rapporten at det vil bli investert i ytterligere nye produkter og teknologiske løsninger fremover.

Trenden er dessuten at leserne av publikasjonene i økende grad går over fra papir til nett, og salgene av papiraviser fortsetter da også den negative trenden.

Driftsinntektene fordeler seg slik mellom de ulike forretningsområdene:

  • Norske publikasjoner 46,6 prosent
  • Globale publikasjoner 23,9 prosent
  • Software as a Service 21,7 prosent
  • Øvrige 7,9 prosent

78 prosent av inntektene er fra brukere, mens 18 prosent er fra annonser.

Totalt falt omsetningen i konsernet fra 318,3 millioner i 2019 til 281,9 millioner kroner i fjerde kvartal i 2020.

NHST solgte i 2020 sine aksjer i Morgenbladet as til Mentor Medier as for 40 millioner kroner, og gevinsten fra salget i konsernregnskapet ble 4,3 millioner kroner. Korrigert for salget av Morgenbladet, var nedgangen i brukerinntekter i kvartalet på to prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Fra 680 til 599 ansatte

Konsernet har hatt som mål å spare mer enn 100 millioner kroner i 2020, og kan rapportere at dette kostnadsprogrammet ble gjennomført i henhold til planen.

I perioden har antall ansatte gått fra 680 til 599.

Totalt var kontantbeholdningen til konsernet på 217,6 millioner kroner ved utgangen av 2020.

Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask sa opp i november i fjor og fratrådte sin stilling med effekt fra 1. desember 2020. Arbeidet med å finne hennes erstatter pågår fortsatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.