Etter at hovedindeksen på Oslo Børs falt mer enn 30 prosent fra 20. februar til 20 mars 2020, har markedet tikket jevnt og trutt oppover. Samlet har Oslo Børs steget mer enn 70 prosent siden bunnen, og fredag passerte hovedindeksen 1100 poeng for første gang noensinne.

– Det var først mot slutten av måneden at det gikk veldig oppover, og frem til 20. mai var Oslo Børs faktisk i null. Alle små «dipper» virker å være en kjøpsmulighet slik det er nå, sier porteføljeforvalter Nora Damås i Pensum Asset Management.

Sykliske aksjer på opptur

Med én handelsdag igjen av mai på Oslo Børs er altså fasiten en oppgang på 3,4 prosent. Mai ligger dermed an til å bli den tredje beste måneden så langt i år for hovedindeksen, og den fjerde måneden på rad med oppgang på Oslo Børs.

Ser man på listen over månedens vinnere er det liten tvil om at den elleville vekstaksje-boomen gjennom koronaoppturen har dempet seg markant. Blant månedens kursvinnere er for eksempel rederiet MPC Container Ships, som har steget over 20 prosent takket være rekordhøye fraktrater.

Det har bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen og tørrlasterediet Golden Ocean Group også dratt nytte av. De tre er alle på topp ti hva gjelder kursoppgang i mai.

– På mellomlangsikt vil vaksinering og gjenåpning ha påvirkning, og det ligger i hvert fall i utviklede markeder an til at dette skal gå bra. En gjenåpning innebærer økt aktivitet og økt etterspørsel etter både varer og tjenester, hvilket vil være særlig positivt for materialer og råvare- og oljepriser.

Damås forteller at Pensum Asset Management har startet posisjoneringen mot de sykliske aksjene. Dette er aksjer som typisk gjør det bra når økonomien er i sterk og arbeidsledigheten lav. Og med en verden på vei tilbake til normalen kan det ligge an til sterk økonomisk vekst.

På spørsmål om det finnes noen skjær i sjøen, viser Damås til at sentralbankene kan komme til å sette opp rentene tidligere enn mange har trodd, blant annet fordi det er tegn til økt prisvekst.

– Inflasjon er på alles lepper, og jeg mener det er et bakenforliggende risikomoment. Vi ser tegn til høyere inflasjon allerede, og det kan ha en effekt på aksjemarkedet i negativ forstand. Likevel, risikopremien er fortsatt god så lenge rentene er såpass lave, men vi har begynt å posisjonere oss i de sykliske aksjene som ikke er like rentesensitive og som samtidig har relativt lave prisingsmultipler, sier hun.

Typisk er såkalte vekstaksjer som prises ut fra hva de skal levere av overskudd langt frem i tid, mer sårbare for økte renter. Det skyldes blant annet verdien av det fremtidige overskuddet målt i dag blir lavere når renten og det såkalte avkastningskravet er høyere.

Høye råvarepriser

Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Wealth Management, mener bevegelsene denne måneden har kommet som et resultat av et marked i sterk oppgang rundt årsskiftet.

– Da ble alle de gode nyhetene, gjenåpning, vaksinering og kraftig vekst i økonomien, priset inn. Nå har vi hatt et ganske flatt marked egentlig siden midten av april, der vi også har sett at folk tar mer profitt enn tidligere i år.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.
Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Sjefanalytikeren tror at økte råvare- og metallpriser dessuten kan ha vært med på å tynge markedene den siste måneden. Gullprisen har steget over syv prosent så langt i mai, og omsettes nå for rett over 1900 dollar per unse.

Råvaren som kanskje har fått mest oppmerksomhet den siste tiden er imidlertid tømmer, der prisene har skutt til værs. Spesielt i USA har mangelen på tømmer blitt prekær etter oppussingsboom gjennom koronaåret, ifølge Wall Street Journal.

Prisen for tusen «board feet», som er måleenheten for tømmer i Nord-Amerika, er nå på godt over 1000 dollar. Historisk har prisen ligget på mellom 200 og 400 dollar.

Tror på fortsatt oppgang

Selv om godnyhetene knyttet til gjenåpning og vaksinering allerede er priset inn, har sjefanalytiker Bruce likevel tro på god fart i aksjemarkedet idet juni står for tur.

Han peker på at den gradvise gjenåpningen av samfunnet vil føre til sterk vekst i den generelle økonomien, og at det er en trend aksjemarkedet vanligvis henger seg på.

– De sykliske aksjene, altså selskaper innen råvare eller industri tror jeg fortsatt vil komme til å gå bra. Vekstaksjene har vært på vei nedover hele året, men på starten av året var det stigende, lange renter som var forklaringen. Nå er det nok rett og slett den sykliske oppgangen som er mindre gunstig for vekstaksjene, sier Bruce.

– Det er fortsatt mye gjeninnhenting som skal skje, og det vil bety stor investeringsaktivitet, påpeker sjefanalytikeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.