Saken oppdateres.

Banken hadde i andre kvartal renteinntekter på 1,3 milliarder euro, opp knappe 100 millioner euro fra samme periode i fjor.

I en børsmelding skriver banken at andre kvartal var kjennetegnet av fortsatt vekst i utlånsvolum, som følge av sterke resultater i bedriftssektoren hos banken.

I Norge hadde Nordea en utlånsvekst på 6,9 prosent til bedrifter, sammenlignet med andre kvartal i fjor.

– Norsk økonomi går på høygir, med fortsatt stor aktivitet i næringslivet. Samtidig er det mange som opplever at de nå får kjøpekraften sin redusert, og det skal vi være oppmerksomme på. Vi ser allerede tegn til at forbruket demper seg og at mange må prioritere tøffere i økonomien sin, sier administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset i en pressemelding.

Færre boliger demper utlånsvekst

Blant husholdningene er utlånsveksten dempet, med en vekst på 3,3 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Lavere antall boliger som omsettes i markedet er en årsak, samtidig som prisveksten viser tegn til å avta.

– Vi ser tegn til at inflasjon på varer og tjenester samt økte renter gjør at temperaturen har falt i boligmarkedet. Dette er også noe vi tror vil fortsette utover i året, sier Storset.

Innskudd fra privatkunder øker samtidig kraftig, med en vekst på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er blitt nytt fokus på sparing på konto, både som følge av økte renter og også som en konsekvens av urolige aksjemarkeder. Vi ser at mange kunder ønsker å bygge seg en buffer, og det er lurt i lys av kraftig økende priser, sier Storset.

– Skiftende stemning

Landene i Norden, som Nordea har kjernevirksomheten sin i, melder i likhet med mange andre land om tiltagende inflasjon samt reduserte vekstutsikter, og banken skriver at fremtidsutsiktene derfor er usikre. Banken tror likevel den skal være godt rustet for rufsete tider.

– I andre kvartal opplevde vi en skiftende stemning, der krigen i Ukraina og høyere inflasjon har ført til økte renter, lavere forventninger til økonomisk vekst, lavere konsumtillit og svakere finansmarkeder. Vi kan vente fortsatte svingninger i kommende kvartaler, skriver Nordea-sjef Frank Vang-Jensen i kvartalsrapporten.

Stabile inntekter og kostnader

Samlet var driftsinntektene på 2,44 milliarder euro, marginalt opp fra i fjor, samtidig som driftsutgiftene var på 1,14 milliarder, også det marginalt opp fra i fjor.

Det ga et driftsresultat på 1,36 milliarder euro, litt opp fra samme kvartal i fjor.

Bedriftene melder om høy aktivitet, og Nordea hadde i andre kvartal blant annet en vekst på 7 prosent i utlån til små og mellomstore bedrifter, og 16 prosent til store bedrifter.

Kapitalforvaltningsdelen av banken har i imidlertid falt ni prosent, som følge av nedturen i finansmarkedene 2022 har vært kjennetegnet av.

– Det har vært et turbulent halvår på verdens børser. Samtidig ser vi at hovedtrekkene i fondssparingen fortsetter, hvor kundene flytter sparepengene over til bærekraftige fond. Her har vi sett et nettokjøp av fondsandeler på over 5 milliarder kroner gjennom kvartalet, sier Storset.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.