Det kriserammede biotek-selskapet Nordic Nanovector la onsdag morgen frem tall for andre kvartal, under en uke etter at det ble kjent at tidligere toppsjef Erik Skullerud var ferdig i sin stilling.

Av den ferske kvartalsrapporten går det frem null kroner i inntekter og et tap før skatt på 91,7 millioner kroner i andre kvartal.

Selskapet har som kjent avsluttet Paradigme-studien, og varslet en restrukturering av selskapet.

I kvartalsrapporten opplyses det nå at 25 ansatte er blitt sagt opp, noe som tilsvarer om lag 70 prosent av den samlede arbeidsstokken i selskapet. Lederteamet har også blitt betydelig trimmet, skriver selskapet.

Idet Oslo Børs åpnet onsdag morgen falt Nordic Nanovector-aksjen over 20 prosent.

Anslår kostnader på 200 mill.

Nordic Nanovector venter at det vil koste mellom 170 og 200 millioner kroner å avvikle Paradigme-studien. Det venter å sitte igjen med en kontantbeholdning på mellom 90 og 110 millioner etter avviklingen.

«Det finnes ingen garanti for hva gjennomgangen av selskapet vil føre til, men selskapet sikter på å ferdigstille gjennomgangen innen året er omme», heter det i kvartalsrapporten.

Det opplyses videre at selskapet ikke har noen ytterligere kommentarer angående gjennomgangen før den er ferdig, men at det vil komme uttalelser dersom selskapet finner det passende.

Nordic Nanovector mener likevel at gitt noteringen på børs, gjenværende kontanter og eiendeler gjør at det finnes muligheter for å «krystallisere verdier for aksjonærene gjennom en potensiell strategisk transaksjon», som det heter i kvartalsrapporten.

Sjefsavgang

Nordic Nanovector varslet tidlig i juli at det som en konsekvens av avslutningen av Paradigme-studien skulle restrukturere selskapet.

Fredag forrige uke meldte selskapet om Erik Skulleruds avgang, og det ble da opplyst at finansdirektør Malene Brondberg skulle overta på midlertidig basis.

– Det er viktig at vi gjør endringene som er nødvendige for å omstrukturere virksomheten vår under de vanskelige omstendighetene vi står overfor, sa styreleder Jan H. Egberts i en melding fredag.

– For å minimere kostnadene har vi nå gjennomført bemanningsreduksjoner på alle nivåer i selskapet, uttalte han videre.

Skulleruds avgang kom altså en uke etter at det ble klart at selskapet hadde ansatt Carnegie for å «utforske strategiske alternativer».

Nordic Nanovector skrev da at målet var å «optimalisere verdien for aksjonærene i etterkant av beslutningen som nylig ble tatt om å avslutte studien knyttet til kreftbehandlingslegemiddelet Betalutin.

Betalutin er selskapets hovedprodukt, og samtidig som studien ble avsluttet, ble det besluttet at selskapet skal restruktureres.

Avsluttet hovedstudie

Paradigme-studien var lymfekreftselskapets hovedstudie, og ble avsluttet i begynnelsen av juli.

I juni meldte selskapet at styret hadde besluttet å ta en omfattende gjennomgang av studien, da for få pasienter var blitt rekruttert.

Selskapet har stadig måttet utsette studiet på grunn av manglende rekruttering, og koronapandemien gjorde det heller ikke lettere.

Studiet rettet seg mot en relativt sjelden type lymfekreft, follikulært lymfom, en undergruppe av non-Hodgkin lymfom, som regnes som uhelbredelig.

Nordic Nanovector-aksjen har falt over 90 prosent så langt i år.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.