Det norske meglerhuset Nordic Securities ble avskiltet etter det Finanstilsynet mener var alvorlige overtredelser. Det slo kraftig ut i regnskapet for eierne i fjor.

Ifølge Finansavisen, som har fått tilgang til regnskapet som ennå ikke er tilgjengelig i Brønnøysund-registrene, tapte den Bergens-baserte eieren The Nordic Group hele 321 millioner kroner i fjor. Også tidligere har resultatet vært i minus, men i 2015 «bare» med 95 millioner kroner.

Årsaken til det store underskuddet er i hovedsak store av- og nedskrivninger.

Avskiltet på dagen

The Nordic Group eier også andre mindre virksomheter, men det er Nordic Securities som er den største virksomheten. Finanstilsynet har siden høsten 2015 sett nærmere på meglerhuset, tilsyn avdekket blant annet at 270 av 300 kunder tapte penger på investeringene gjennom meglerhuset. Hyppige handler gjorde at honorarene gikk i taket. 

Blant et utvalg på 30 kunder var transaksjonskostnadene i snitt på 69 prosent av egenkapitalen. I snitt var 55 prosent av egenkapitalen tapt.

Selve meglerhuset Nordic Securities as endte med et underskudd på 40 millioner kroner i fjor, omtrent like mye som egenkapitalen var på ved inngangen av året. Det er verdien meglerhuset er oppført med i The Nordic Group-regnskapet som nå er skrevet ned.

– Regnskapet reflekterer at konsernet i 2016 har tapt penger på driften, og at det er tatt betydelige engangskostnader i tillegg, skriver Erik Egenæs, som er medgrunnlegger og styreleder i Nordic til Finansavisen.

Fortsatt drift?

Ifølge avisen skriver The Nordic Group-styret i sin årsberetning at regnskapet er avlagt «under forutsetning om fortsatt drift», et vilkår styret er forpliktet til å omtale i sin årsberetning.

Revisor er ikke enig.

«Det foreligger vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift», heter det i revisorberetningen, skriver Finansavisen.

Meglerhuset har nå frist til 15. september med å avvikle virksomheten.(Vilkår)

Her spiller LO-sjefen regjeringen ut
Når Hans-Christian Gabrielsen skal koble av, setter han seg bak trommene.
01:46
Publisert: